Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

e-Usługa “Customer Extranet”

Korzystanie z portalu klienta z dostępem 24/7

  • Bezpieczeństwo danych poprzez ich szyfrowanie
  • Niezależny od miejsca pobytu – stały (24/7) dostęp do udostępnionych dokumentów
  • Automatyczne powiadomienia e-mailowe za każdym razem po wpłynięciu dokumentu
  • Możliwość założenia indywidualnych folderów
  • Dostep wyłacznie za pomocą określonych danych dostępu
  • Intuicyjnie obsługiwana platforma

Pobierz tutaj


Aby w dalszym ciągu zapewniać wysoką jakość usług i gwarantować zadowolenie naszych klientów oraz opracowywać innowacyjne rozwiązania, pragniemy przedstawić Państwu nasz nowy – dla naszego klientów bezpłatny – system komunikacji: getsix® e-Service „Customer Extranet”
Czym jest getsix® „Customer Extranet”?
Ten zintegrowany system komunikacji bazuje na dostępie do zasobów biznesowych i wymienianiu ich pomiędzy klientami a nasza kancelarią. Za pośrednictwem założonych przez nas dla Państwa kont indywidualnych będą mieć Państwo odtąd całodobowy dostęp (24/7) do swoich danych oraz informacji i wiadomości, systematycznie aktualizowanych przez naszych pracowników.
Ta nowa funkcja umożliwia zagwarantowanie długofalowej wymiany informacji pomiędzy nami a naszymi klientami oraz całkowitą kontrole nad Państwa danymi. Dzięki ekstranetowi cały proces komunikacji pomiędzy Państwem a nasza kancelarią stanie się znacznie bardziej efektywny i spójny.

Przekazywanie danych odbywa się dzięki bezpiecznemu połączeniu SSL, typowemu również dla np. bankowości elektronicznej. Ten rodzaj połączenia można rozpoznać po tym, ze w przeglądarce internetowej na Państwa komputerze zmienia się kolor paska statusu.
Zalety komunikacji za pomocą Extranetu
Dzięki ekstranetowi zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze! Zamiast korzystać z kilku różnych aplikacji do komunikacji lub wymiany danych, można to robić pracując na jednej stronie internetowej
– na stronie getsix® „Customer Extranet”. Można tam znaleźć wszystkie sprawozdania i raporty, które przesyłaliśmy Państwu w przeszłości drogą elektroniczna w formacie PDF, uporządkowane chronologicznie. W ten sposób wszystkie, kompletne informacje widoczne są od razu. Państwa dane posiadają liczne zabezpieczenia i przeznaczone są wyłącznie do Państwa użytku.

Jeżeli w podróży służbowej nie będą mieć Państwo dostępu do poczty elektronicznej, i tak mogą Państwo otrzymywać informacje księgowe lub płacowe, np. z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. getsix® „Customer Extranet” działa oczywiście również na
nowoczesnych tabletach i urządzeniach, takich jak iPad lub iPhone.


Sposób działania

Logowanie
Po wprowadzeniu do przeglądarki adresu: https://extranet.getsix.pl pojawi się ekran logowania (patrz rysunek). W tym miejscu należy podać swój login i hasło. Po uruchomieniu getsix® „Customer Extranet” otrzymają Państwo od naszego IT-Desk nazwę użytkownika i hasło, które należy wpisać przy pierwszym logowaniu. Hasło to można w każdej chwili zmienić.

Uwaga dotyczące bezpieczeństwa danych
Strona internetowa getsix® „Customer Extranet” chroniona jest przez Extended Validation (EV) SSL, najwyższy standard uwierzytelniania stron internetowych. EV SSL oznacza, że nasza organizacja przeszła surowy proces uwierzytelniania tożsamości przedsiębiorstwa
Dlaczego pasek adresu przeglądarki internetowej zmienia kolor na zielony?
W szczególnie bezpiecznych przeglądarkach internetowych pasek adresu zmienia kolor na zielony w wyniku powiązania z certyfikatem EV SSL (patrz rys.). Ponadto ukazuje się w nim https:// i nazwa firmy – getsix® – jako właściciel strony internetowej, a także VeriSign, instytucja certyfikująca, która sprawdziła tożsamość właściciela w surowym procesie uwierzytelniania.

ssl certificate before login


SSL & Verisign
Co oznacza (EV) SSL ?
Certyfikaty Secure Sockets Layer (SSL) są w Internecie standardowa metoda, słuząca do zapewniania bezpiecznej komunikacji pomiędzy użytkownikiem Internetu a strona internetowa. Technologia ta daje podwójna gwarancje: uwierzytelnia tożsamość strony internetowej i koduje komunikacje pomiędzy użytkownikiem a strona internetowa.

Certyfikaty Extended Validation (EV) SSL reprezentują najwyższy standard uwierzytelnienia. Standard ten został zatwierdzony przez CA/Browser Forum, grupę wiodących SSL
Certificate Authorities (CAs) i twórców przeglądarek internetowych. Standard wymaga, aby każda strona internetowa, chroniona EV SSL, przeszła sprawdzony proces, kontrolujący w bardzo ścisły sposób tożsamość organizacji odpowiedzialnej za stronę internetową. W procesie walidacji CA musi upewnić się, że wnioskodawca jest właścicielem domeny, a osoba zatwierdząjąca zatrudniona jest przez wnioskodawce i posiada pełnomocnictwo do uzyskania certyfikatu Extended Validation SSL.
Dlaczego Verisign?
Dla 97 na 100 największych banków na świecie korzystających z certyfikatów SSL oraz dla 93% przedsiębiorstw, Fortune VeriSign (dotyczy także filii i spółek córek VeriSign) jest organizacją pierwszego wyboru w sferze zabezpieczania stron internetowych. Marka pieczęci VeriSign Trust™ cieszy się zaufaniem ważnych banków i przedsiębiorstw handlowych isprawia, ze można zaufać każdej dowolnej, certyfikowanej nią stronie internetowej.
Ekran powitalny
Gdy zalogują się Państwo swoją nazwą użytkownika i hasłem, pojawi się ekran powitalny.

Po stronie lewej ekranu powitalnego znajduje się menu nawigacyjne, z pomocą którego można poruszać się po poszczególnych treściach portalu. Np. poprzez punkt menu „getsix® Downloads” przejdą Państwo do listy plików do pobrania (patrz Rys. 4), gdzie można znaleźć przydatne informacje, takie jak np. ulotki lub formularze do pobrania, które udostępniamy naszym klientom. W punkcie menu „getsix® Help & Support” znajda Państwo więcej pomocnych informacji i wskazówek dotyczących obsługi naszego getsix® „Customer Extranet”.


Punkty menu

Pozostałe punkty menu to m.in.:
‚getsix® News‘: Tutaj umieszczamy istotne informacje i komunikaty, przygotowane specjalnie dla naszych klientów.

‚User Settings‘: W tym miejscu mogą Państwo zmienić swoje hasło i adres e-mail.

customer extranet

Po prawej stronie ekranu znajdują się również linki do innych getsix® e-Services „InfoView” i „Application Store”. (więcej na ten temat w innych Fact Sheets)


Support

customer extranet services

Ponadto znaleźć tam można link do sekcji pomocy dla extranetu w naszym dziale IT-Desk, do którego w każdej chwili mogą Państwo zwrócić się z pytaniami odnośnie korzystania z niego.

W środkowej części ekranu powitalnego znajduje się link prowadzący bezpośrednio do strefy klienta portalu. W linku zawarty jest numer klienta i nazwa firmy. Jeżeli obsługujemy kilka należących do Państwa przedsiębiorstw, to dla każdego z nich widoczny jest oddzielny link.

Z przyczyn administracyjno-prawnych portal skonstruowany jest tak, ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w strefie klienta dla każdego z Państwa przedsiębiorstw zarządza się oddzielnie.


Log-In

Strefa klienta
W strefie klienta, w prawej części ekranu pojawi się logo Państwa firmy i znajdą tam Państwo wszystkie skierowane do Państwa komunikaty.

W środkowej części ekranu w strefie klienta znajduje się zakładka „News”, w której umieszczamy wszystkie istotne informacje i komunikaty dla naszych klientów.

Po stronie lewej znajduje się pasek nawigacyjny, który umożliwia szybkie dotarcie do zadanych przez Państwa informacji.

customer extranet example


Biblioteka dokumentów

Poniżej przedstawimy bliżej niektóre opcje lub punkty menu
Punkty menu „New Documents”
W punkcie menu „New Documents” znajdą Państwo wszystkie dokumenty wstawione przez nas do portalu w ciągu ostatnich 4 tygodni. Tym samym nie trzeba przeszukiwać poszczególnych bibliotek dokumentów.
Punkt menu „Documents”
W punkcie menu „Documents”, w podmenu „General Documents” znajdą Państwo bibliotekę dokumentów, w której udostępniać pliki może nie tylko getsix®, lecz także każdy uprawniony użytkownik (w formacie Excel, Word, PDF lub zdjęcia, itp.). W ten sposób użytkownik może w jednym miejscu przechowywać dla siebie określone pliki lub udostępniać je nam do opracowania.

customer extranet files


Contracts

Punkt menu „Contracts”
W punkcie menu „Contracts” znajduje się oddzielny punkt menu podrzędnego dla każdej ze świadczonych przez nas usług, np. „Accounting Services”, „Payroll Services” lub „Office Management”.

Z przyczyn administracyjno-prawnych informacje dla każdej usługi lub dla każdej umowy o świadczenie usług przechowywane są w oddzielnej bibliotece dokumentów. Obszar ten nazywamy dokumentacyjnym, ponieważ zapisujemy tu sporządzane przez nas dokumenty i raporty i udostępniamy je Państwu.

Może się więc zdarzyć, ze np. użytkownik posiada dostęp do sekcji „Accounting lub Ksiegowość”, lecz nie ma dostępu do sekcji „Payroll lub Płace”.

Prawa do czytania i zapisu, którymi dysponuje każdy użytkownik portalu, przydziela tzw. Key-User (główny użytkownik). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w warunkach uczestnictwa i odpowiednich załącznikach. Właściwe dokumenty znajdą państwo do pobrania w „Oknie logowania”.

Aby bliżej zaprezentować jak działa portal, w kolejnym przykładzie przechodzimy do strefy dokumentów w module „Contract Accounting”.
Strefa Dokumentów
W strefie dokumentów znajdują się wszystkie sprawozdania i raporty, które przesyłamy Państwu drogą elektroniczną w formacie PDF, uporządkowane chronologicznie. W ten sposób wszystkie, kompletne informacje widoczne są od razu.

W strefie dokumentów dla modułu „Accounting” standardowo znajdą Państwo swoje sprawozdania i raporty pogrupowane według lat obrotowych i dla każdego tematu, umieszczone w oddzielnym folderze.

01. Sprawozdania miesieczne
02. Roczne sprawozdania finansowe
03. Otwarte pozycje
04. Analizy ekonomiczne
05. Pozostałe dokumenty

Jeżeli preferują Państwo inną strukturę organizacyjną, chętnie dostosujemy się do Państwa oczekiwań i uwzględnimy Państwa sugestie.


Podgląd

customer extranet services

W strefie dokumentów chodzi o bibliotekę dokumentów, której obsługa jest tak wygodna, jak powszechnie znanego Explorera firmy Microsoft.

Biblioteka tą dysponuje również funkcja „Viewer”, umożliwiająca przeglądanie plików bez otwierania ich np. w programie Adobe Reader. Przeglądarka dokumentów posiada także funkcje „Drukuj” i „Pobierz”, dzięki którym można wydrukować aktualnie przeglądany dokument lub pobrać go na swój komputer.

Na kolejnych rysunkach pragniemy, na przykładzie modułu „Accounting“ (Księgowanie), zaprezentować Państwu, jak łatwa i intuicyjna jest obsługa naszego portalu.

Mogą Państwo także zobaczyć, jak zbudowane i ustrukturyzowane są nasze sprawozdania i raporty (rachunek zysków i strat, analizy ekonomiczne (BWA), itp.) w bibliotece dokumentów dla modułu „Accounting“ (Księgowanie).


Funkcje dodatkowe

Pozostałe strefy dokumentów
Analogiczna sytuacja ma miejsce dla strefy dokumentów „Payroll lub Płace”, tzn. znajdują się tam istotne informacje, takie jak np. lista płac, itp. Jeżeli wypróbują Państwo dostęp testowy, mogą Państwo przejrzeć sprawozdania wzorcowe tym obszarze i przekonać się o zaletach profesjonalnego raportowania.

Jeżeli świadczymy dla Państwa usługę „Office Management Service”, w tym obszarze znajda Państwo kompletna korespondencje lub swoja pocztę przychodząca, która odebraliśmy w Państwa imieniu, uporządkowana chronologicznie.

customer extranet cash bilans

customer extranet cash bilans

customer extranet statistics


Alert-Me

customer extranet statistics
Inne opcje
Funkcje „Alert-Me” – automatyczne powiadomianie
Ważna i wyjątkowo przydatna funkcja getsix® „Customer Extranet” jest automatyczne powiadamianie o dodaniu obiektów lub wprowadzeniu przez nas zmian w bibliotekach lub listach.

Użytkownicy mogą korzystać z tych funkcji, aby otrzymywać powiadomienia drogą elektroniczną o zmianach w strefie dokumentów natychmiast, z zestawieniami dobowymi o określonych godzinach lub co tydzień. Jest to przydatna funkcja, pozwalająca pozostać na bieżąco z informacjami i zmianami.

W ten sposób nie przegapią Państwo żadnej dodanej przez nas lub zmienionej informacji w portalu, będą Państwo automatycznie – natychmiast lub w zdefiniowanych przez Państwa interwałach czasu – informowani drogą elektroniczną

Szczegółowy opis aktywacji funkcji „Alert-Me” znajduje się w obszarze pomocy i wsparcia portalu, a z łatwością skonfigurują ją nawet niedoświadczeni użytkownicy. W ten sposób, bez większych problemów, skonfigurują Państwo indywidualny system powiadamiania.


Konto użytkownika

Zmiana adresu e-mail użytkownika
Użytkownicy mogą samodzielnie zmienić adres e-mail podany w systemie. Jest to szczególnie przydatne, gdy korzystają Państwo z wyżej wymienionej funkcji „Alert-Me”, a Państwa adres e-mail ulegnie zmianie lub jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać powiadomienia na jakiś określony adres e-mail.
Zmiana hasła użytkownika
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo danych użytkownik może zmienić hasło kiedy chce w celu uniknięcia nadużycia danych.
Perspektywy – dalszy rozwój
Stale pracujemy nad dalszym rozwojem getsix® „Customer Extranet“, aby zapewnić Państwu więcej korzyści. Uzasadnione decyzje stanowią podstawę dla sukcesu Państwa działalności. Kluczem są tutaj pracownicy, którzy w oparciu o prawidłowe informacje są w stanie w sposób kompetentny ocenić określone sytuacje w działalności gospodarczej i tym samym szybko zareagować. Dzięki rozwiązaniom BI z portfolio getsix® e-Service, decydenci na wszystkich szczeblach w Państwa firmie, mają w każdej chwili dostęp do niezbędnych danych i analiz, co gwarantuje większą przejrzystość i elastyczność. Skorzystaj niezwłocznie z tej przewagi nad konkurencja! Dla potrzeb getsix® e-Service „BI with Dashboards” korzystamy z odpowiedniego oprogramowania SAP. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas technologii IT znaleźć można na naszej stronie internetowej (http://www.getsix.eu). Opisywany getsix® e-Service obecnie nie jest jeszcze standardowo implementowany w naszym „Customer Extranet“, lecz nasz IT-Desk jest w stanie w ciągu kilku dni udostępnić te funkcje gotową do użytku. W tej ofercie otrzymają Państwo w atrakcyjnej stałej cenie funkcjonalności, dzięki którym podejmować będą Państwo lepsze decyzje, a Państwa przedsiębiorstwo zwiększy obroty.
Aby dokładnie przetestować nasz e-Service „Customer Extranet”, umożliwiamy dostęp testowy.
customer extranet
Dostęp testowy
Aby dokładnie przetestować nasz e-Service „Customer Extranet”, umożliwiamy dostęp testowy.

Dane do logowania są następujące:

Nazwa uzytkownika: guest_pl
Hasło: guest_pl
Znajdą tam Państwo wzory sprawozdań dla stworzonej przez nas przykładowej firmy „Contoso GmbH”.


Skontaktuj się z nami!
W ten sposób aktywują Państwo usługę Extranet
Wszyscy klienci mogą nieodpłatnie korzystać z getsix® „Customer Extranet“ – to nasz wkład w zwiększenie produktywności Państwa firmy.

Aby aktywować dla Państwa getsix® „Customer Extranet“, potrzebujemy od Państwa listę nazwisk potencjalnych użytkowników systemu i danych na temat przydzielanych autoryzacji dla poszczególnych obszarów lub informacji, do których danych użytkownik ma mieć prawo dostępu. Do każdej umowy (Accounting, Payroll, itp.) udostępniany jest specjalny obszar treści (biblioteka dokumentów), do którego na Państwa zadanie możemy dostosować indywidualne prawa dostępu dla każdego użytkownika.

Pracownicy w Customer Desk i IT-Desk dokonają z Państwem niezbędnych uzgodnień i ustawień.

Szczegółowa instrukcje korzystania z extranetu otrzymają Państwo, gdy otrzymamy od Państwa wszystkie niezbędne dane dostępowe. Gdy tylko otrzymają Państwo od nas instrukcje obsługi, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszego nowego sytemu komunikacji i do przekonania się o zaletach getsix® „Customer Extranet“.

Last modified: 7 grudnia, 2021