Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Usługi księgowe – outsourcing dla firm

Usługi księgowe – księga główna

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące usług księgowych związanych z księgą główną. Księga główna to podstawowa księga (zbiór wpisów), w której przechowane są wszystkie dane dotyczące transakcji biznesowych. Jest to podsumowanie kont gotówkowych, sprzedaży i zakupów.

W księgowaniu ręcznym księga główna nosi zwyczajową nazwę konto „T-owe”. Kolumna „winien” jest po lewej stronie, a kolumna „ma” jest po prawej stronie. W taki sposób gromadzi się wszystkie konta. Zazwyczaj księga główna obejmuje saldo początkowe i końcowe oraz następujące pozycje dla każdej transakcji: data, kwota, konto debetowe i kredytowe, opis, odniesienie do dokumentu źródłowego i inne niezbędne dane.


Cele księgi głównej

Zapisy (dane) w księdze głównej można wykorzystać do różnych celów, na przykład do przygotowania zestawienia obrotów i sald w celu dokonania analizy działalności. Aby uzyskać poprawne wyniki, dane w księdze głównej i innych księgach muszą być zapisane dokładnie i z odpowiedzialnością. Wszelkie rozbieżności należy zbadać i natychmiastowo skorygować. Jest tak, ponieważ brak natychmiastowej korekty sprawia, że pierwszy błąd prowadzi do kolejnych. Liczba błędów może tak urosnąć, że znalezienie i skorygowanie ich zajmie dużo czasu. Ważne jest zatem, aby prawidłowo prowadzić księgę główną.

Nasz zespół księgowy podczas wielu lat wykonywania prac związanych z księgowością opracował optymalną metodę prowadzenia księgi głównej.

Do usług prowadzenia księgi głównej zaliczamy:

 • Ewidencjonowanie transakcji biznesowych, klasyfikowanie tych transakcji zgodnie z przepisami prawa, standardami rachunkowości i potrzebami biznesowymi
 • Prowadzenie rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych
 • Wprowadzanie zakupu, amortyzacji i zbycia środków trwałych
 • Ewidencjonowanie transakcji płacowych, w tym wyliczonych i zapłaconych pensji i podatków
 • Zapewnienie dokładnych, poprawnych i zakończonych wpisów (przegląd kont księgi głównej w celu znalezienia i korekty ewentualnych błędów)
 • Przygotowanie informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i analizy zarejestrowanych danych
 • Przegląd i sprawozdawczość z miesięcznych dochodów i wydatków
 • Uzgadnianie kont
 • Zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie zestawienia obrotów i sald
 • Wyjaśnienie pozycji na kontach w razie konieczności
 • Zapewnienie przechowywania wszystkich danych i dostarczanie kopii w razie konieczności

Last modified: 19 maja, 2022