Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Polityka prywatności

Jesteśmy zobowiązani do zachowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza polityka określa w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe.


(1) Jakie dane pobieramy?

Możemy pobierać, przechowywać oraz używać następujące dane osobowe:

(a) Dane o Twoim komputerze i Twoich odwiedzinach oraz sposobu używania strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP, lokalizacją geograficzną, typem i wersją przeglądarki, systemem operacyjnym, źródłem referencyjnym, długością wizyty, odsłonami stron i nawigacją strony),

(b) Dane dotyczące transakcji pomiędzy Tobie i nam, które są powiązane z tą stroną, wraz z danymi dotyczącymi nabywanych przez Ciebie usług,

(c) Dane, które podałeś w celu rejestracji,

(d) Dane, które podałeś w celu subskrybcji do usług naszej strony internetowej, powiadomień mailowych i/lub newslettera,

(e) wszystkie inne dane, które nam przekazujesz.

Nie przechowujemy dane kart kredytowych i nie udostępniamy danych klientów osobom trzecim.


(2) Cookies w Polsce

Cookie zawiera dane, które są wysłane przez serwera do przeglądarki i które są przechowywane przez przeglądarkę. Te dane są odesłane do serwera zawsze wtedy, kiedy przeglądarka wysyła zapytanie do strony. To umożliwia serwerowi identyfikację i śledzenie przeglądarki.

Używamy na stronie internetowej cookies sesyjne i stałe. Cookies sesyjne używamy w celu śledzenia Twojej nawigacji na naszej stronie. Cookies stałe używamy do rozpoznania Ciebie, kiedy odwiedzisz naszą stronę.

Cookies sesyjne zostaną usunięte z Twojej przeglądarki, kiedy ją zamkniesz. Cookies stałe są przechowywane w przeglądarki do momentu ich skasowania lub do osiągnięcia określonej daty wygaśnięcia.

Używamy Google Analytics w celu analizy sposobu używania naszej strony przez odwiedzających. Google Analytics generuje informacje statystyczne na podstawie cookies, które znajdują się na komputerze użytkownika. Informacje wygenerowane w stosunku do naszej strony internetowej są używane w celu sporządzenia raportów o użytkowaniu strony. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Nasi reklamodawcy i dostawcy usług płatniczych również mogą Tobie wysłać cookies.

Możemy opublikować reklamę z Google Adsense na naszej stronie internetowej opierającej się na Twoich zainteresowaniach. Ta reklama została dopasowana do Twoich interesów przez Google, który za pomocą cookies śledzi Twoje zachowanie w internecie. Możesz obejrzeć, skasować lub dodawać kategorie zainteresowania, które są powiązane z Twoją przeglądarką, za pomocą Google Ads Preference Manager, który jest dostępny pod: http://www.google.com/ads/preferences/. Możesz wyłączyć cookie dotyczącego sieci partnerskiej Adsense za pomocą: http://www.google.com/privacy_ads.html. Aczkolwiek mechanizm ten używa cookie. Zatem wykasowanie cookies z przeglądarki wyłącza tę opcję. W celu zapewnienia poprawnego wyłączenia dla danej przeglądarki powinieneś używać plug-in Google’a, który jest dostępny tutaj: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie wszystkich cookies, lecz niektóre przeglądarki umożliwiają tylko odrzucanie cookies stron trzecich. Np. w Internet Explorer możesz odmawiać wszystkie cookies przez wybieranie „Tools”, „Internet Options”, „Privacy” i wybieranie „Block all cookies” za pomocą selektora przesuwnych. Zablokowanie wszystkich cookies posiada ujemny wpływ na użytkowanie wielu stron – włącznie z naszą stroną.


(3) Używanie Twoich danych osobowych

Dane osobowe przekazane do nas za pośrednictwem tej strony internetowej będą używane do celów wyszczególnionych w tej polityce prywatności lub w odpowiednich częściach tej strony internetowej.

Możemy używać Twoje dane osobowe do:

(a) administrowania strony internetowej,

(b) polepszenia wygody podczas przeglądania strony www oraz do personifikowania strony internetowej,

(c) umożliwienia skorzystania z usług dostępnych na stronie,

(d) dostarczania usług nabytych przez stronę internetową,

(e) wysłania deklaracji i faktur oraz pobierania opłat,

(f) wysłania ogólnych (niemarketingowych) informacji handlowych,

(g) wysłania powiadomień mailowych, których wyraźnie zażądałeś,

(h) wysłania naszego newslettera i innych informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które mogą być ciekawe dla Ciebie i które wyraźnie zażądałeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli już nie życzysz sobie informacji marketingowych),

(i) dostarczania stronom trzecim statystycznych informacji o naszych użytkownikach – te informacje jednak nie służą do zidentyfikowania indywidualnych użytkowników,

(j) rozpatrywania zapytań i skarg dotyczących strony internetowej,

W przypadku przekazania danych osobowych w celu ich opublikowania na naszej strony, opublikujemy i używamy je zgodnie ze zezwoleniem otrzymanym od Ciebie.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie przekazujemy Twoje dane osobowe w celu bezpośredniego marketingu żadnym stronom trzecim.


(4) Ujawnienie

Możemy ujawnić Twoje dane naszym pracownikom, kierownikom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to uzasadnione i potrzebne do celów wyznaczonych przez tę politykę prywatności.

Dodatkowo możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

(a) w tym zakresie, do którego nas zobowiązuje prawo,

(b) w połączeniu z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub spodziewanym postępowaniem sądowym,

(c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (włącznie z udostępnieniem innym osobom danych w celu zapobiegania nadużyciom i redukcji ryzyka kredytowego),

(d) nabywcom (lub potencjalnym nabywcom) działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub planujemy sprzedać) oraz

(e) każdej osoby mającej podstawy, by przypuszczać, że należy do sądu lub innego organu kompetentnego do ujawnienia danych osobowych i gdzie, według naszej opinii, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ jest upoważniony do żądania ujawnienia danych osobowych.

Poza wyszczególnionymi warunkami nie udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim.


(5) Polityka antyspamowa

Spam oznacza w kontekście wiadomości elektronicznej niezamówione, masowe powiadomienia, wysłane główne w celach komercyjnych. Prowadzimy politykę antyspamową zero tolerancji.

Nasz system powiadamiający skanuje wszystkie przychodzące maile i inne wiadomości i wyłapuje wiadomości postrzegane jako spam.

Żaden system filtrujący maili nie jest w 100% dokładny i zdarzają się przypadki, w których zwykłe maile zostaną wyłapane przez nasz system.

Jeśli przypuszczasz, że Twoja wiadomość została wyłapana przez system, prosimy o powiadomienie odbiorcy innymi drogami.

Możesz zmniejszyć ryzyko wyłapania wiadomości przez filtr przeciwspamowy poprzez wysłanie wiadomości jako zwykły tekst (np. bez HTML-u), usuwając załączników i zapewniając, że wiadomość została przed wysłaniem przeskanowana względem malware.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy otrzymałbyś jakąkolwiek wiadomość od nas lub wysłaną przez nasz system, która została uznana jako spam, prosimy o kontakt z nami. Zbadamy ten przypadek.

Niniejsza polityka antyspamowa może w każdej chwili być poddana zmianom.


(6) Międzynarodowy transfer danych

Wszystkie nasze serwery i dane znajdują się w centrach danych w Wielkiej Brytanii.

Dane, które pobieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane w państwach oraz transferowane pomiędzy państwami, w których działamy, zachowując przy tym zgodności z niniejszą polityką prywatności.

Dane, które nam dostarczasz, mogą być transferowane do krajów (włącznie ze Stanami Zjednoczonymi), które nie posiadają prawa ochrony danych podonbnych do tych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dane osobowe, które zostały nam przekazane w celu opublikowania na naszej stronie, mogą być dostępne w całym świecie za pośrednictwem internetu. Nie jesteśmy w stanie zapobiec używania lub nadużywania tych danych przez innych.

Wyraźnie zgadzasz się na taki transfer danych.


(7) Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zapobiegania utraty, nadużycia lub zmiany Twoich danych osobowych.

Przechowujemy wszystkie dane osobowe na naszych serwerów, które są chronione za pomocą haseł i firewall. Wszystkie elektroniczne transakcje są zaszyfrowane za pomocą technologii SSL.

Transfer danych przez internet jest z natury niebezpieczny i nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo danych wysłanych przez internet.

Jesteś odpowiedzialny za poufność swojego hasła i danych użytkowych. Nigdy nie będziemy prosić o podanie hasła.


(8) Zmiany polityki

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniona poprzez opublikowanie nowej wersji strony. Powinieneś sprawdzić czasami tę stronę, aby być na bieżąco z naszą aktualną polityką prywatności.

Powiadamiamy Ciebie również drogą mailową o wszystkich zmianach naszej polityki prywatności.


(9) Twoje prawa

Możesz od nas zażądać ujawnienie wszystkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Dostarczanie takich informacji podlega:

(a) opłacie (obecnie 10,00 euro) i

(b) wymaga przedłożenie odpowiedniego dowodu potwierdzającego tożsamości (w tym celu akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez adwokata lub bank oraz oryginalną kopię rachunku, która obejmuje Twój aktualny adres).

Możemy wstrzymać przekazanie danych osobistych w zakresie dopuszczonym przez prawo.

Drogą mailową możesz nam w każdej chwili zakazać używanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W praktyce możesz się wyrażnie zgodzić na używanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych lub skorzystać z możliwości sprzeciwiania się temu.


(10) Strony internetowe osób trzecich

Ta strona internetowa zawiera linków do innych stron. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności lub działania stron internetowych osób trzecich.


(11) Aktualizacja danych

Prosimy o informacje, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe uległy zmianom.


(12) Administrator danych

Nasz numer rejestracyjny certyfikatu ISO 27001 jest 0198 153 00030.


(13) Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności lub sposobu traktowania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami przez nasz formularz kontaktowy:

Polska Księgowość
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Last modified: Grudzień 8, 2016