Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Księgowanie kosztów & wydatków służbowych

Księgowanie kosztów i wydatków służbowych

Księgowanie kosztów podróży służbowych jest jednym z najważniejszych działów rachunkowości, który wymaga staranności i dokładności. Prowadzenie pełnych, aktualnych raportów wydatków na podróże służbowe jest istotne, gdy mamy do czynienia ze zwrotem kosztów, rachunkowością oraz podatkami. Nieprawidłowości z tytułu zwrotu kosztów podróży mogą mieć również wpływ na sytuację finansową firmy.

getsix® oferuje kompleksową obsługę, która pozwala śledzić wszystkie Państwa koszty podróży służbowych bez poniesienia strat na pojedynczej operacji. Zanim nastąpi zwrot kosztów podróży, wszystkie raporty wydatków są weryfikowane przez oddelegowany do tego zespół profesjonalistów w celu zapewnienia zgodności tych raportów z polityką firmy. Ponadto nasi eksperci zapewniają zgodność w zakresie opodatkowania, minimalizując tym samym ryzyko finansowe Państwa przedsiębiorstwa.


Rozliczanie kosztów podróży służbowych dla kadry kierowniczej i pracowników

getsix® oferuje Państwu uproszczony sposób rozliczania w tym zakresie. Pilnujemy dokładności i kompletności rozliczeń podróży służbowych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, których personel często wyjeżdża w delegacje służbowe, od dawna starają się utrzymywać wydatki na transport, zakwaterowanie i wyżywienie na rozsądnym poziomie. Decydujące są jednak także koszty administracyjne związane z ewidencjonowaniem i rozliczaniem podróży służbowych.

Ponadto rozliczanie kosztów podróży służbowych jest oparte głównie na orzecznictwie, co znacznie podnosi jego złożoność i stopień trudności. Konieczność uaktualniania wiedzy eksperckiej pracowników działu kadr i księgowości niesie ze sobą znaczące nakłady finansowe.

Usługi getsix® to wiele zalet:

Ponadto rozliczanie kosztów podróży służbowych jest oparte głównie na orzecznictwie, co znacznie podnosi jego złożoność i stopień trudności. Konieczność uaktualniania wiedzy eksperckiej pracowników działu kadr i księgowości niesie ze sobą znaczące nakłady finansowe.

getsix® usługi w tym zakresie zawiera:

  • sprawdzanie i korekta wszelkich wątpliwości podatkowych w odniesieniu do polskiego prawa podatkowego
  • monity dokumentów
  • prowadzenie ewidencji kosztów podróży
  • przeniesienie pokwitowań zakupu
  • bezpośrednia osoba kontaktowa oraz profesjonalne wsparcie personelu we wszystkich sprawach odnoszących się do kosztów podróży

Last modified: 3 czerwca, 2022