Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Najnowsze informacje księgowe, kadrowe i prawne

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej – nowe stanowisko ZUS

/
Date29 wrz 2023
W ostatnich miesiącach pracodawcy i pracownicy mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia A1 w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski. Stanowisko ZUS nie było jednoznaczne, a praktyka poszczególnych...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

/
Date14 wrz 2023
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 września 2023 roku, wprowadzono zmiany dotyczące nadawania uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

/
Date11 wrz 2023
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na istotną nowelizację ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nastąpiła na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o...
Czytaj więcej

Zwiększenie ochrony pracowników objętych szczególną ochroną

/
Date06 wrz 2023
Z dniem 22 września 2023 r. wejdą w życie zmiany, które dotyczą zwiększenia ochrony pracowników objętych szczególną ochroną. Większą ochronę przed zwolnieniem z pracy za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym...
Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowa struktura e-faktury od 1 września

/
Date23 sie 2023
Aktualnie Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozostaje rozwiązaniem dobrowolnym, ale Ministerstwo Finansów ciągle dąży do tego, by pomóc podatnikom w przejściu na obowiązkowe wystawianie faktur w tym systemie. Dla uproszczenia procesu...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/
Date14 sie 2023
W dniu 2 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące...
Czytaj więcej

Zabezpieczenie społeczne a praca zdalna z za granicy

/
Date08 sie 2023
1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Główną zmianą z...
Czytaj więcej

Zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3

/
Date25 lip 2023
W ostatnich latach rząd Polski wprowadził wiele zmian w zakresie podatku VAT, mających na celu uproszczenie i usprawnienie systemu podatkowego dla przedsiębiorców. Jednym z najnowszych pakietów jest SLIM VAT 3,...
Czytaj więcej

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) – podatek od przerzuconych dochodów

/
Date12 lip 2023
Za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym określone rodzaje kosztów poniesione przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego będącego nierezydentem. Podatek od przerzuconych dochodów w...
Czytaj więcej

Nowe terminy w cenach transferowych

/
Date03 lip 2023
Wobec zbliżających się terminów na realizację obowiązków dokumentacyjno-informacyjnych w cenach transferowych przypominamy, że w odniesieniu do realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 r. następuje zasadnicza zmiana terminów względem...
Czytaj więcej
1 2 3 27