Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Indywidualna analiza finansowa

Indywidualna analiza finansowa dla Twojej firmy

W getsix® wierzymy, że jest bardzo ważne, aby kierownictwo firmy było w pełni świadome sytuacji finansowej swojego biznesu, który prowadzą. Nasi specjaliści od księgowości mogą pomóc w tych wewnętrznych kontrolach, dostarczając analizy finansowe dla zarządu, jak również zapewniając konsultacje biznesowe w celu promowania efektywnego działania. Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma ugruntowaną pozycję, czy rozpoczyna działalność, jest zorientowana na usługi czy na produkt, właściwe raportowanie i analiza finansowa są niezbędne dla przetrwania Twojej firmy. getsix® może pomóc Ci zebrać wszystkie elementy razem, aby zobaczyć cały obraz.

Indywidualna analiza finansowa

Zezwalając getsix® na przetwarzanie 'Indywidualnej Analizy Finansowej’, dajemy Tobie i Twojemu zarządowi możliwość podejmowania lepszych decyzji ekonomicznych. Pozwól nam pomóc ocenić ryzyko, wyniki, kondycję finansową i perspektywy na przyszłość Twojej firmy.

Analiza taka może być również wykorzystywana przez różnych interesariuszy, takich jak inwestorzy kredytowi i kapitałowi, rząd, opinia publiczna oraz decydenci wewnątrz organizacji. Interesariusze ci mają różnorodne interesy i stosują wiele różnych technik, aby spełnić swoje wymagania. Na przykład, inwestorzy kapitałowi będą zainteresowani długoterminową zdolnością przedsiębiorstwa do generowania zysków, a być może także trwałością i wzrostem wypłat dywidend. Wierzyciele będą chcieli mieć pewność, że odsetki i kapitał od dłużnych papierów wartościowych (np. obligacji) organizacji zostaną spłacone w terminie.

Najbardziej powszechne metody analizy sprawozdań finansowych obejmują analizę fundamentalną, analizę Du Ponta, analizę poziomą i pionową oraz wykorzystanie wskaźników finansowych. Informacje historyczne w połączeniu z szeregiem założeń i korekt do informacji finansowych mogą być wykorzystane do prognozowania przyszłych wyników.

Last modified: 19 maja, 2022