Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Zakładanie firmy w Polsce

Usługi oferowane przez getsix®

Podpis elektroniczny certyfikowany przez polskie Ministerstwo Gospodarki
Standardowa umowa spółki, bazująca na wzorcu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, określonym przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości – brak możliwości modyfikacji umowy (pdf)
Umowa spółki utworzona jedynie w polskiej wersji językowej
Umowa spółki utworzona zgodnie z Państwa wymaganiami, dopasowana do Państwa potrzeb
Brak konieczności osobistego stawiennictwa wspólnika przed notariuszem w przypadku udzielenia getsix® pełnomocnictwa wraz z apostille (jeśli jest wymagane)
getsix® realizuje wszelkie czynności przed notariuszem
Utworzenie dwujęzycznej wersji umowy spółki (w języku polskim, niemieckim albo angielskim) przez tłumacza przysięgłego
Utworzenie umowy spółki dostosowanej do Państwa wymagań przez naszą kancelarię prawną zgodnie z polskim prawem, w wersji dwujęzycznej (w języku polskim, niemieckim albo angielskim)
Koordynacja utworzenia potrzebnych dokumentów i pism przez jednego z współpracujących z getsix® renomowanych adwokatów/ radców prawnych (w zależności od biura getsix®) oraz wezwanie tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby reprezentowanie wspólnika przez getsix® na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Złożenie wniosku o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), na podstawie którego otrzymają Państwo potwierdzenie wpisu wraz z odpowiednim numerem KRS
Złożenie wniosku o przydzielenie statystycznego numeru identyfikacyjnego Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON), na podstawie którego otrzymają Państwo numer REGON
Złożenie wniosku o udzielenie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), na podstawie którego otrzymają Państwo NIP
Złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT)
Zgłoszenie spółki jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Analiza działalności spółki pod kątem konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz licencji, a także złożenie wniosków o wydanie takich dokumentów, w przypadku takiej konieczności
Koordynacja otwarcia rachunków bankowych, zgodnie z Państwa wytycznymi
Koordynacja oraz wymiana danych ze spółką-matką (rola partnera kontaktowego podczas całego procesu tworzenia spółki), m.in. zdefiniowanie przedmiotu działalności spółki
Przetwarzanie oraz przechowywanie danych związanych z przepływem komunikacji
Przekazywanie kompletu oryginałów i kopii dokumentów do przechowywania w siedzibie spółki-matki
#FREE – doradztwo prawne obejmujące kwestie zakładania spółki (szacowana wartość od 2.000,00 PLN [500,00 EUR])*
#FREE – 1 godzina doradztwa getsix® (szacowana wartość od 435,00 PLN [110,00 EUR])*
#FREE – tłumaczenie (szacowana wartość od 250,00 PLN [65,00 EUR])*
#FREE – 2 miesiące prowadzenia księgowości przez getsix® (do 50 dokumentów), w przypadku skorzystania z tej dodatkowej usługi (szacowana wartość od 1.960,00 PLN [490,00 EUR])*
#FREE – 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Reporting & BI, z dostępem via e-Service ‘InfoView’ (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.800,00 PLN [455,00 EUR])*
#FREE – 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Mobile Reporting e-Service (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.325.00 PLN [330,00 EUR])*
#FREE – 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Mobile Extranet e-Service (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.325,00 PLN [330,00 EUR])*

Skontaktuj się z nami

*uzależnione od oferty końcowej

Last modified: 15 listopada, 2021