Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Rejestracja VAT w Polsce

Kto jest zobowiązany do rejestracji dla polskiego podatku VAT?

Podmioty polskie

Jeśli Twój biznes w ubiegłym roku kalendarzowym dokonał dostawy do Polski podlegające opodatkowaniu w rozumieniu polskich przepisów VAT i które przekraczają próg 150000,00 PLN (wyłączając podatku) będziesz mieć obowiązek rejestracji i naliczania polskiego podatku VAT. To samo dotyczy założonych w danym roku kalendarzowym firm, które przekraczają próg 150000,00 PLN (w stosunku od czasu dokonania pierwszej dostawy podlegającej opodatkowaniu). Jeśli znajdujesz się poniżej tego progu, możesz dobrowolnie decydować o rejestracji dla celów VAT. W przypadku niektórych działalności, np. świadczenie usług doradczych, dostawy towarów podlegających akcyzy, powyższy próg nie stosuje się.

Podmioty niepolskie

Niepolskie podmioty, które dokonują dostawy podlegające opodatkowaniu w Polsce, są zobowiązane do rejestracji dla celów VAT, bez względu na ich obrót podlegający opodatkowaniu.

Niepolskie podmioty nie są zobowiązane do rejestracji dla celów VAT, jeśli prowadzą tylko niektóre działalności, jak np.:

 • Dostawa towarów, dla których podatek VAT zostanie rozliczony przez klienta (odwrotne obciążenie)
 • Świadczenie usług, dla których podatek VAT zostanie rozliczony przez klienta (odwrotne obciążenie)

Jeśli Twój biznes nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce, ale sprzedaje i dostarcza towarów z innego kraju członkowskiego UE do klientów w Polsce, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT (sprzedaż wysyłkowa), w przypadku w którym te sprzedaże przekroczą próg 160000,00 PLN Twój biznes będzie zobowiązany do zarejestrowania dla celów podatku VAT w Polsce.


Jeśli przedsiębiorstwo podlega opodatkowaniu VAT, musi ono się zarejestrować u lokalnych organów podatkowych, aby uzyskać polski numer podatkowy. Jeśli roczny obrót biznesu znajduje się poniżej 50000,00 PLN (11500 EUR), rejestracja dla celów VAT w Polsce nie jest wymagane. Procedurę można bezpośrednio po otrzymaniu świadectwa rejestracji ze strony Krajowego Rejestru Sądowego dokonać. Wniosek powinien zawierać odpis aktu założycielskiego, świadectwo rejestracji oraz standardowy formularz, który musi zostać wypełniony przez representantów firmy.

W przypadku, gdy musisz zarejestrować swój biznes w Polsce dla celów VAT, możemy Tobie pomóc.

Następujące dokumenty są potrzebne do rejestracji dla celów VAT w Polsce:

 • Oryginalny akt założycielski spółki z tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • Oryginalny i aktualny wyciąg z rejestru potwierdzający istnienie firmy w danym kraju z tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • Oryginał potwierdzenia rejestracji dla celów VAT w danym kraju z tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • Umowa z bankiem w Polsce potwierdzająca otwarcie rachunku brankowego,
 • Umowa z firmą księgową w Polsce,
 • Umowy z polskimi klientami i/lub opis działalności w Polsce,
 • Pełnomocnictwo dla nas wystawione przez osobę uprawnionej i widniejącej w rejestrze sądowym,
 • Opłata skarbowa 170,00 PLN,
 • Formularz VAT-R – zostanie sporządzony przez księgowość getsix®
 • Formularz VAT-UE – zostanie sporządzony przez księgowość getsix®
 • Formularz NIP-2 – zostanie sporządzony przez księgowość getsix®

Proszę brać pod uwagę, że procedura rejestracyjna trwa powyżej 4 tygodni od momentu otrzymania wszystkich wymienionych powyżej dokumentów.

Polska wprowadziła swój system VAT w 1993 roku, częściowo też z powodu zamierzonego przyłączenia się do Unii Europejskiej. VAT zastąpił wcześniejszy sowiecki podatek obrotowy. Nowy podatek jest znany pod nazwą podatek od towarów i usług.

System VAT został zaktualizowany w 2004 roku ze względu na pełną akcesję Polski do UE. To obejmowało implementację wszystkich przepisów wynikających z dyrektyw VAT UE dotyczących rejestracji VAT, deklaracji, zgodności, Intrastat oraz podobnych wymogów. Polska ustawa o podatku VAT z 2004 roku zawiera większości przepisów dotyczących podatku VAT. Ta ustawa jest wspierana przez różne instrukcje oraz przez ustawę o ordynacji podatkowej 1997. Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za zarządzanie systemem VAT.

Zagraniczne firmy, które dostarczają towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, mogą posiadać obowiązek rejestracji dla celów VAT jako handlujący niebędącym rezydentem i muszą zachować zgodność z wymaganiami względem księgowości i rozliczeń.


Powinieneś się zarejestrować dla celów VAT w Polsce?

Polska określiła szereg sytuacji, w których zagraniczne spółki powinne się zarejestrować dla celów VAT. Wiele krajów UE posiada podobne postanowienia:

 • Import towarów do Polski spoza UE – uwzględniaj, że istnieje szereg sytuacji (np. odsprzedaż), w których istnieją uproszczone wymagania
 • Nabywanie i sprzedaż towarów w Polsce
 • Dostarczanie towarów do osób prywatnych przez internet podlegające progowi rejestracyjnemu VAT
 • Magazynowanie towarów w składach konsygnacyjnych dla klientów
 • Organizowanie wydarzeń i pokazów na żywo ze wstępem płatnim
 • Jeśli firma nie jest podatnikiem VAT, ale otrzymuje usługi z Polski podlegające mechanizmu odwrotnego obciążenia
 • Pozyskiwanie wewnętrzne towarów

Wyrejestracja VAT

Istotne dla Twojego biznesu jest bieżące sprawdzanie czy warunki zobowiązujące do rejestracji dla celów VAT są wciąż spełnione przez Twoją firmę czy jednak wskazana jest wyrejestracja.

Księgowość getsix® dostarcza Tobie pełny pakiet w przypadku, gdy potrzebujesz wyrejestrację jako podatnik VAT w Polsce. Pomożemy ustalić czy wyrejestracja jako podatnik VAT jest możliwa ze względu na niespełnianie warunków zobowiązujących do składania raportów VAT. Podmioty, które są zarejestrowanymi podatnikami VAT UE, i które zaprzestają handlować między krajami wewnątrz UE, mają obowiązek powiadomić organów podatkowych o tym fakcie. W takim przypadku prosimy również o poinformowanie nas o wszystkich zmianach, które wpływają na Twoje obowiązki raportowania wewnątrz UE w Polsce.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kliknąć tutaj

Czy istnieją ułatwienia dla zagranicznych firm, które mogą zapobiec obowiązku zarejestrowania jako podatnik VAT?

Jeśli Twój bizens dokonuje dostawy towarów i świadczy usługi w Polsce, jesteś zobowiązany do rejestracji dla celów VAT oraz naliczania polskiej stawki VAT. Rejestracja dla celów VAT w Polsce nie jest wymagane w przypadku, gdy dokonuje się pewnych dostaw (kiedy stosuje się mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Transakcje trójstronne

W przypadku, gdy Twoja firma jest pośredniczącym dostawcom towarów, które nabywasz od firmy z kraju członkowskiego UE (poza krajem, w którym prowadzisz swoją działalność) i które są przetransportowane z tego kraju do Polski, podatek należny może być opłacony przez polskiego klienta. W tym przypadku Twoja działalność również nie jest zobowiązana do rejestracji dla celów VAT w Polsce. Jednak należy uwzględnić, iż takie postępowanie podlega odpowiednim przepisom, i że powinnieneś dokładnie sprawdzić czy Twoje działanie jest zgodne z ich treścią. Czytaj więcej: przedstawiciel dla celów VAT – firmy spoza UE.

Magazyn „Call-Off”

Zagraniczne firmy, które dostarczają towarów do magazynów polskich nabywców w momencie, w którym te towary wyjmuje się z magazynu w celu przekazania ich na linie produkcyjną, nie są zobowiązane do zarejestrowania się dla celów VAT w Polsce. Obowiązek rozliczania podatek VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych przesuwa się na polskiego nabywcę towarów. Takie świadczenia podlegają również poszczególnym przepisom prawnym i dlatego powinieneś dokładnie sprawdzić czy działasz zgodnie z nimi.

Odwrotne obciążenie

Począwszy od 1 kwietnia 2013 roku, podatek VAT na krajowe dostawy towarów dokonane przez firmy niemającej siedziby w Polsce (które nie posiadają ani siedziby ani stałe miejsce wykonania działalności w Polsce i nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce) do firm mających swoją siedzibę w Polsce musi być rozliczony przez firmę polską (nabywca). To oznacza, że zagraniczne podmioty bez rejestracji dla celów VAT w Polsce, wykonując krajową dostawę towarów do polskich firm, nie powinne wykazać podatek VAT na fakturze. Podatek VAT musi być naliczony na podstawie odwrotnego obciążenia przez nabywców.

Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia usług przez firmy niemające siedziby w Polsce (które nie posiadają ani siedziby ani stałe miejsce wykonania działalności w Polsce i nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce) jest możliwe dla nabywców zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce bezwzględnie czy zagraniczny usługodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce lub nim nie jest. Powyższe regulacje nie stosuje się względem usług powiązanych z nieruchomościami, w przypadku, gdy dostawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce.

Last modified: 19 maja, 2022