Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Nasze certyfikaty

Certyfikaty członkowstwa w Izbach Gospodarczych i innych organizacjach

Certyfikat członkowstwa
w Europa Forum
Styczeń 2015

Certyfikat członkowstwa w British Polish Chamber of Commerce
Czerwiec 2015

Certyfikat członkowstwa w ABSL (Association of Business Service Leaders)
Październik 2015

Certyfikat członkowstwa w Polish-Swiss
Chamber of Commerce
Październik 2015

Certyfikat członkowstwa w Polsko-Niemieckiej
Izbie Przemysłowo-Handlowej
Wrzesień 2006

Certyfikaty zarządania jakością oraz NATO

Certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
Styczeń 2012

Certifikat TÜV NORD
w zakresie ISO 9001:2009
Maj 2015

Certifikat TÜV Rheinland
w zakresie ISO 27001:2013
Sierpień 2017

Certyfikaty członkowstwa
w polskich towarzystwach
księgowych

Certyfikaty członkowstwa
w Stoworzyszeniu Księgowych w Polsce
Październik 2009

Certyfikaty członkowstwa w miedzynarodowych towarzystwach księgowych

Certyfikat członkowstwa
w HLB International
Październik 2014

Last modified: Luty 9, 2018