Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Sprawozdanie finansowe co miesiąc

Przygotowanie sprawozdania finansowego jest jednym z ostatnich kroków w cyklu księgowym, wykorzystując informacje z poprzednich sprawozdań do opracowania bieżącego sprawozdania finansowego. Ponadto, w zależności od potrzeb, getsix® może przygotować sprawozdanie finansowe w cyklu „miesięcznym”, ponieważ niektóre firmy preferują ścisły nadzór nad sytuacją finansową firmy.


Przygotowywanie sprawozdań finansowych

Poniżej przedstawiamy elementy, jakimi getsix® jest w stanie się zająć:

 • getsix® przygotuje dla Państwa „rachunek zysków i strat”
  Rachunek zysków i strat oblicza zysk lub stratę netto, które są określane na podstawie przychodów ze sprzedaży, kosztów oraz zapisów księgi głównej.
 • getsix® przygotuje dla Państwa „sprawozdanie z zysków z lat ubiegłych”
  Sprawozdanie z lat ubiegłych odzwierciedla podział zysku pomiędzy zyski niepodzielone i wypłatę dywidendy.
 • getsix® przygotuje „bilans”
  Bilans obrazuje sytuację finansową firmy – jest obrazem ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego.
 • getsix® przygotuje „rachunek przepływu środków pieniężnych”
  W ujęciu kasowym, rachunek przepływów pieniężnych jest kompilacją i porównaniem informacji z trzech głównych sprawozdań finansowych: przychodów, zysków z lat ubiegłych i bilansu.
 • getsix® zapewni Państwu „analizę sprawozdań finansowych”
  Właściciele firm mogą nie potrzebować wszystkich szczegółów, ale z pewnością muszą zrozumieć DUŻY ZARYS ich aktualnej sytuacji finansowej i gotówkowej. Te spostrzeżenia są kluczowe przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w biznesie.
 • getsix® sporządzi Państwa „sprawozdania finansowe”
  Wszystkie firmy, zagraniczne i krajowe, są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych, raportów okresowych i innych formularzy. Ma to na celu zwiększenie efektywności i uczciwości funkcjonowania rynku papierów wartościowych z korzyścią dla inwestorów, korporacji i gospodarki poprzez terminowe gromadzenie danych.

Financial Statement Reports

Last modified: 18 maja, 2022