Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Usługi finansowe i księgowe w Polsce

Outsourcing finansowo-księgowy

W dzisiejszych warunkach gospodarczych potrzebują Państwo zaufanego partnera, który zagwarantuje najwyższej jakości usługi księgowe w ramach outsourcingu, które będą dokładne, terminowe oraz opłacalne. Państwa firma potrzebuje wysokiej jakości obsługi kręgowej.

Z przyjemnością przejmiemy wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski.

Nasze usługi z zakresu outsourcingu księgowości obejmują:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • Bieżąca ewidencja dokumentów księgowych
 • Analiza dokumentów księgowych
 • Rozliczenia podatku VAT według polskiego prawa. Prowadzenie rejestru VAT, JPK VAT (JPK_V7M / JPK_V7K), deklaracji VAT UE
 • Rozliczenia podatkowe podmiotu
 • Doradztwo księgowe
 • Reprezentowanie Spółki przed właściwym Urzędem Skarbowym
 • Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem księgowości.

Na życzenie, jako opcja wykonujemy usługę Treasury Management (przygotowanie przelewów) w porozumieniu z Państwa bankiem.

Miesięczne zamykanie miesiąca księgowo w wyznaczonych terminach.

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych dla odpowiednich organów zgodnie z ustawowymi wymogami prawa polskiego i międzynarodowego. Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP, Intrastat. Przygotowanie deklaracji CIT, wsparcie podczas kontroli podatkowej. Przygotowanie innych deklaracji np. PCC, DT-1, DN-1, IFTR.

Bieżące doradztwo w ramach naszych uprawnień i obszarze odpowiedzialności informujemy Państwa o wybranych zmianach podatkowych i prawnych, które mogą przynosić skutki dla Państwa przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebna jest dalsza analiza nasz dział doradztwa podatkowego jest do Państwa usług.


Usługa outsourcingowa księgowości transakcyjnej

Departament Księgowości getsix® zdejmie z Państwa napięcie związane z codziennymi czynnościami sprawozdawczości finansowej dzięki pełnej usłudze outsourcingu księgowości transakcyjnej:

 • obsługujemy wszystkie Państwa transakcje związane ze zobowiązaniami – od przetwarzania rachunków, poprzez uzgadnianie zamówień, do wypisywania czeków
 • zarządzamy Państwa należnościami, aby zapewnić terminowe i dokładne przetwarzanie płatności, szybką identyfikację nieuregulowanych sald oraz wyjaśnienie rozbieżności
 • upewniamy się, czy pozostałe transakcje, np. płace, depozyty bankowe, itp. są księgowane dokładnie i terminowo
 • wreszcie mają Państwo zaufanego partnera, który potrafi dopilnować, aby wszystkie transakcje przebiegały zgodnie z polityką, procedurami i standardami rachunkowości, dzięki czemu zyskują Państwo wywiad gospodarczy, który przynosi zwiększenie zysków

Usługi i specjaliści dopasowani do Państwa potrzeb

Departament Księgowości getsix® jest w stanie zapewnić Państwa firmie specjalistów finansowych z doświadczeniem i wiedzą branżową, w tym księgowych, biegłych rewidentów, kontrolerów, specjalistów podatkowych, a nawet dyrektorów finansowych. Bez względu na wielkość Państwa firmy możemy stworzyć spersonalizowany zestaw usług, a wszystko to przy niższym koszcie niż w przypadku personelu księgowego w pełnym wymiarze godzin.

Rozwiązania finansowe Departamentu Księgowości getsix® pozwalają naszym klientom uzyskać kluczowe informacje w odpowiednim czasie i mieć krytyczny wgląd w wyniki organizacji za pośrednictwem wykresów. Do usług finansowych świadczonych przez Departament Księgowości getsix® zaliczamy:

Rozwiązanie finansowe Departamentu Księgowości getsix® to kompleksowy pakiet dla organizacji, pozwalający zarządzać zwrotami z inwestycji oraz wdrażać i maksymalizować je w stosunku do zasobów finansowych. Oferta ta daje klientom możliwość zwiększenia widoczność metryk finansowych i skuteczności zarządzania finansami i księgowością w całej organizacji.

Last modified: 18 stycznia, 2021