Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Ceny/Plany

Ceny/Plany

 • Co otrzymasz od getsix®

 • Podpis elektroniczny certyfikowany przez polskie Ministerstwo Gospodarki
 • Standardowa umowa spółki, bazująca na wzorcu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, określonym przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości – brak możliwości modyfikacji umowy (pdf)
 • Umowa spółki utworzona jedynie w polskiej wersji językowej
 • Umowa spółki utworzona zgodnie z Państwa wymaganiami, dopasowana do Państwa potrzeb
 • Brak konieczności osobistego stawiennictwa wspólnika przed notariuszem w przypadku udzielenia getsix® pełnomocnictwa wraz z apostille (jeśli jest wymagane)
 • getsix® realizuje wszelkie czynności przed notariuszem
 • Utworzenie dwujęzycznej wersji umowy spółki (w języku polskim, niemieckim albo angielskim) przez tłumacza przysięgłego
 • Utworzenie umowy spółki dostosowanej do Państwa wymagań przez naszą kancelarię prawną zgodnie z polskim prawem, w wersji dwujęzycznej (w języku polskim, niemieckim albo angielskim)
 • Koordynacja utworzenia potrzebnych dokumentów i pism przez jednego z współpracujących z getsix® renomowanych adwokatów/ radców prawnych (w zależności od biura getsix®) oraz wezwanie tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby reprezentowanie wspólnika przez getsix® na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Złożenie wniosku o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), na podstawie którego otrzymają Państwo potwierdzenie wpisu wraz z odpowiednim numerem KRS
 • Złożenie wniosku o przydzielenie statystycznego numeru identyfikacyjnego Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON),na podstawie którego otrzymają Państwo numer REGON
 • Złożenie wniosku o udzielenie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),na podstawie którego otrzymają Państwo NIP
 • Złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT)
 • Zgłoszenie spółki jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Analiza działalności spółki pod kątem konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz licencji, a także złożenie wniosków o wydanie takich dokumentów, w przypadku takiej konieczności
 • Koordynacja otwarcia rachunków bankowych, zgodnie z Państwa wytycznymi
 • Koordynacja oraz wymiana danych ze spółką-matką (rola partnera kontaktowego podczas całego procesu tworzenia spółki),m.in. zdefiniowanie przedmiotu działalności spółki
 • Przetwarzanie oraz przechowywanie danych związanych z przepływem komunikacji
 • Przekazywanie kompletu oryginałów i kopii dokumentów do przechowywania w siedzibie spółki-matki
 • #FREE - doradztwo prawne obejmujące kwestie zakładania spółki (szacowana wartość od 2.000,00 PLN [500,00 EUR])
 • #FREE - 1 godzina doradztwa getsix® (szacowana wartość od 435,00 PLN [110,00 EUR])
 • #FREE - tłumaczenie (szacowana wartość od 250,00 PLN [65,00 EUR])
 • #FREE - 2 miesiące prowadzenia księgowości przez getsix® (do 50 dokumentów),w przypadku skorzystania z tej dodatkowej usługi (szacowana wartość od 1.960,00 PLN [490,00 EUR])
 • #FREE - 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Reporting & BI, z dostępem via e-Service ‘InfoView’ (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.800,00 PLN [455,00 EUR])*
 • #FREE - 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Mobile Reporting e-Service (dla 1 użytkownika),w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.325.00 PLN [330,00 EUR])**
 • #FREE - 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Mobile Extranet e-Service (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.325,00 PLN [330,00 EUR])***
 • BRĄZ

 • Basic Polish Online
  Podstawowa ‘24 godzinna szybka ścieżka’ online
  OBEJMUJE

Last modified: 24 lutego, 2017