Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Cennik usług getsix®

Co otrzymasz od getsix®

BRONZE
Podstawowy pakiet
SILVER
Standardowy pakiet
GOLD
Pełny pakiet
Podstawowa usługa on-line "24-godzinna ekspresowa diagnostyka" X N/A N/A
Podpis elektroniczny certyfikowany przez polskie Ministerstwo Gospodarki X N/A N/A
Standardowa umowa spółki, bazująca na wzorcu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, określonym przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości – brak możliwości modyfikacji umowy (pdf) X N/A N/A
Umowa spółki utworzona jedynie w polskiej wersji językowej X X
Umowa spółki utworzona zgodnie z Państwa wymaganiami, dopasowana do Państwa potrzeb X X
Brak konieczności osobistego stawiennictwa wspólnika przed notariuszem w przypadku udzielenia getsix® pełnomocnictwa wraz z apostille (jeśli jest wymagane) X X
getsix® realizuje wszelkie czynności przed notariuszem X X
Utworzenie dwujęzycznej wersji umowy spółki (w języku polskim, niemieckim albo angielskim) przez tłumacza przysięgłego X
Utworzenie umowy spółki dostosowanej do Państwa wymagań przez naszą kancelarię prawną zgodnie z polskim prawem, w wersji dwujęzycznej (w języku polskim, niemieckim albo angielskim) X
Koordynacja utworzenia potrzebnych dokumentów i pism przez jednego z współpracujących z getsix® renomowanych adwokatów/ radców prawnych (w zależności od biura getsix®) oraz wezwanie tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby reprezentowanie wspólnika przez getsix® na podstawie udzielonego pełnomocnictwa X
Złożenie wniosku o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), na podstawie którego otrzymają Państwo potwierdzenie wpisu wraz z odpowiednim numerem KRS X X X
Złożenie wniosku o przydzielenie statystycznego numeru identyfikacyjnego Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON),na podstawie którego otrzymają Państwo numer REGON X X X
Złożenie wniosku o udzielenie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), na podstawie którego otrzymają Państwo NIP X X X
Złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) X X
Zgłoszenie spółki jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) X X
Analiza działalności spółki pod kątem konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz licencji, a także złożenie wniosków o wydanie takich dokumentów, w przypadku takiej konieczności X
Koordynacja otwarcia rachunków bankowych, zgodnie z Państwa wytycznymi X
Koordynacja oraz wymiana danych ze spółką-matką (rola partnera kontaktowego podczas całego procesu tworzenia spółki), m.in. zdefiniowanie przedmiotu działalności spółki X
Przetwarzanie oraz przechowywanie danych związanych z przepływem komunikacji X
Przekazywanie kompletu oryginałów i kopii dokumentów do przechowywania w siedzibie spółki-matki X
#FREE - doradztwo prawne obejmujące kwestie zakładania spółki (szacowana wartość od 2.000,00 PLN [500,00 EUR]) X
#FREE - 1 godzina doradztwa getsix® (szacowana wartość od 435,00 PLN [110,00 EUR]) X
#FREE - tłumaczenie (szacowana wartość od 250,00 PLN [65,00 EUR]) X
#FREE - 2 miesiące prowadzenia księgowości przez getsix® (do 50 dokumentów),w przypadku skorzystania z tej dodatkowej usługi (szacowana wartość od 1.960,00 PLN [490,00 EUR]) X X
#FREE - 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Reporting & BI, z dostępem via e-Service ‘InfoView’ (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.800,00 PLN [455,00 EUR]) X X
#FREE - 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Mobile Reporting e-Service (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.325.00 PLN [330,00 EUR]) X
#FREE - 2 miesięczna licencja na korzystanie z getsix® Mobile Extranet e-Service (dla 1 użytkownika), w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi księgowej (szacowana wartość od 1.325,00 PLN [330,00 EUR]) X