Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Proces uzgadniania kont

Uzgadnianie kont

Uzgadnianie kont jest krytycznym ale niedocenionym środkiem kontroli, który pomaga w zapewnieniu spójności finansowej organizacji. Słabości i nieskuteczność metody uzgadniania często prowadzą do błędów i nieścisłości w bilansie księgowym.

Skuteczne zarządzanie czynnościami związanymi z uzgadnianiem kont może znacznie zwiększyć zdolność firmy do proaktywnego identyfikowania i rozwiązywania problemów, które mogą spowodować nieprawidłowości w rachunkowości finansowej i dokumentacji sprawozdawczej, co mogłyby doprowadzić do odpisów. Automatyzacja procesu uzgadniania kont jest istotnym krokiem w kierunku osiągnięcia spójności bilansu księgowego i pozwala na dokonanie terminowego i sprawnego zamknięcia finansowego.

Odkryj błędy i rozbieżności, zanim zacznie Cię to kosztować

Jak getsix® może pomóc ?

getsix® może Państwu pomóc w podniesieniu wartości firmy za pomocą procesu uzgadniania tak, aby skuteczniej funkcjonował w Państwa organizacji. getsix® może pomóc Państwu zyskać pewność, że salda księgi głównej będą się zgadzały poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procesów uzgadniania i zarządzania informacją, jak również poprawę organizacji, szkolenia i automatyzacji.

Kluczowe zalety tej usługi to:

  • Racjonalizacja liczby kont i zastosowanie standardowej definicji „uzgodnienia” w obrębie firmy
  • Ustalenie kryteriów oceny ryzyka dla częstotliwości uzgodnień kont
  • Zarządzanie informacją poprzez standardowy formularz lub szablon uzgadniania kont
  • Uzgadnianie kont i wyciągów bankowych

Uzgodnienie kont/wyciągów bankowych

Uzgadnianie kont i wyciągów bankowych jest integralną częścią utrzymania dobrego przepływu środków pieniężnych. Bez terminowego uzgadniania Państwa firma naraża się na pominięcie błędów banku, niewykrycie oszustwa lub kradzieży oraz niepełne wykorzystanie środków pieniężnych.

Usługi outsourcingowe getsix® w zakresie uzgadniania kont i wyciągów bankowych pomagają naszym klientom:

  • Zmniejszyć ryzyko biznesowe i zwiększyć przejrzystość księgi głównej
  • Kontrolować przepływy pieniężne
  • Wykrywać nieprawidłowości na kontach
  • Zarządzać niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na kontach
  • Eliminować błędy banku oraz zarządzać opłatami

Last modified: 19 maja, 2022