Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Rozwiązania podatkowe

Podatki osobiste


Opodatkowanie działalności gospodarczej

getsix® kompleksowa obsługa podatkowa Twojej firmy

Doradztwo podatkowe

Usługi getsix® w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych we współpracy z naszymi partnerami z "sieci kompetencji" obejmują planowanie, doradztwo i zgodność podatkową.

getsix® ma doświadczenie w następujących obszarach:

 • Optymalizacja podatkowa, na przykład związana z klasyfikacją przychodów i kosztów. Regularnie doradzamy w zakresie rozliczania wydatków marketingowych oraz kwestii związanych z wydatkami kapitałowymi i bieżącymi w sektorze nieruchomości;
 • Przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację ryzyk i możliwości podatkowych;
 • Wsparcie w zakresie aspektów podatkowych związanych z fuzjami i przejęciami, w tym przeprowadzanie due diligence oraz doradztwo w zakresie strukturyzacji podatkowej;
 • Zakładanie formalnych podatkowych grup kapitałowych oraz nieformalnych grup podatkowych;
 • Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Pomoc w uzyskaniu wiążących interpretacji w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej;
 • Aspekty podatkowe związane z tworzeniem i działalnością w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE).

Obsługa rozliczeń podatkowych świadczonych przez usługi księgowe getsix®

W trakcie roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Przekazywana kwota stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych w poprzednich miesiącach. Zaliczki miesięczne na podatek należy wpłacać najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ostateczne rozliczenie zobowiązań podatkowych następuje poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego i wpłacenie ewentualnej kwoty zaległości. Należy to zrobić:

 • Do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym - w przypadku opodatkowania osób prawnych;
 • Do 30 kwietnia następnego roku - w przypadku rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowo podmioty - bez względu na formę - podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, w przypadku braku zwolnienia, podmioty są zobowiązane do comiesięcznego rozliczania podatku VAT oraz składania miesięcznych deklaracji podatkowych do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Firmy są ponadto zobowiązane do:

 • prowadzenie pełnej księgowości;
 • sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć je w Krajowym Sądzie Rejestrowym;
 • poddać księgi badaniu przez biegłego rewidenta i opublikować sprawozdanie finansowe (niektóre rodzaje spółek).
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz większość spółek osobowych może prowadzić ograniczoną księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów, chyba że ich roczne przychody przekraczają równowartość 1.200.000,00 EUR.
Separator

/ Nasze publikacje

Podstawowe dane dla inwestorów i rodzaje podatków w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: podstawowych danych dla inwestorów i rodzajów podatków w Polsce. Broszury te aktualizujemy co roku, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Separator

/ Nasze publikacje

Podatki w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: podatków w Polsce. Broszury te aktualizujemy co roku, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych informacji.