Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Analityka biznesowa (BI)

Analityka Biznesowa (BI)

Uzyskaj dostęp do informacji gospodarczych za pośrednictwem potężnego narzędzia BI dostarczanego przez getsix®.

Dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie może stanowić wyzwanie. Osoby, zespoły i organizacje polegają na aktualnych informacjach i danych, aby skutecznie planować, monitorować, raportować oraz prognozować. Dzięki narzędziu BI wiedza to potęga, a czas to pieniądz.

Jak mogą zatem Państwo uzyskać wgląd w wyniki firmy, zobaczyć obszary, które zapewniają rzeczywiste korzyści, po to aby można było skoncentrować się na obszarach, które są mało skuteczne i kosztowne?


Rozwiązania BI getsix®

Abraham Maslow powiedział kiedyś: „Jeśli masz tylko młotek, masz tendencję, aby widzieć każdy problem jako gwóźdź.” Słowa te nie mogłyby być bardziej prawdziwe niż teraz, gdyż coraz bardziej skomplikowany i powiązany świat sprawia, że wybór właściwego narzędzia BI jest kluczowy. Aby być krok przed innymi, przedsiębiorstwa gromadzą duże ilości danych, poczynając od danych demograficznych, poprzez dane dotyczące zachowań kupujących i lojalności klientów, a kończąc na danych finansowych i operacyjnych. Niestety dane te są bezużyteczne w procesie podejmowania decyzji, gdyż bez odpowiedniego opracowania sposobu ich organizacji i przedstawiania tracą swoje znaczenie i możliwość osiągnięcia zamierzonego celu. Aby uporządkować swoje dane, firmy muszą wybrać odpowiednie narzędzia potrafiące zebrać, przetworzyć i przedstawić te dane w odpowiedni sposób i na czas.

Microsoft udostępnia szereg narzędzi, które obejmują szeroką gamę stylów BI, w tym Microsoft Excel, PowerPivot for Excel, SQL Server Reporting Services (w tym Report Builder) i PerformancePoint Services w programie SharePoint. Wszystkie te narzędzia mogą być wyodrębnione za pośrednictwem interfejsu znanego serwera SharePoint Server.

Styl BI opisuje, w jaki sposób użytkownicy chcą wchodzić w interakcje z informacjami, przedstawiać je i udostępniać. Style te są po części zdefiniowane konkretnym zapotrzebowaniem użytkownika lub grupy użytkowników na informacje, a także przez istniejące możliwości sprawozdawczości danej organizacji, jej infrastrukturę oraz zestawy umiejętności zarówno użytkowników biznesowych jak i IT. getsix® jest w stanie zapewnić naszym Klientom pięć różnych stylów raportowania BI:

 • Analiza samoobsługowa – analiza samoobsługowa opisuje swobodną sprawozdawczość i analizę przez użytkowników, tak aby mogli zintegrować dane z odmiennych źródeł i dojść do zrozumienia głównej przyczyny anomalii danych. Ci użytkownicy nietechniczni cenią sobie możliwość wykonywania własnej sprawozdawczości i analizy bez polegania na personelu IT i innych.
 • Sprawozdawczość biznesowa – styl ten opisuje sformatowane raporty i sprawozdania, które są tworzone przez zaawansowanych użytkowników biznesowych oraz analityków. Sprawozdania są zazwyczaj oparte na zatwierdzonych danych korporacyjnych, a następnie udostępniane szerzej kierownikom, zespołom lub działom. W stylu tym zaangażowanie personelu IT jest umiarkowane, zwykle związane z dystrybucją i monitorowaniem środowiska sprawozdawczego oraz z utworzeniem warstwy danych strukturalnych, na której budowane są sprawozdania.
 • Sprawozdawczość sparametryzowana i operacyjna – podobna do stylu sprawozdawczości biznesowej; sprawozdawczość ta charakteryzuje się również sprawozdaniami opartymi na ustalonym formacie. Sprawozdania są jednak tworzone i zarządzane przez personel IT a nie użytkowników biznesowych, a ich format i styl odwzorowania są idealnie dopracowane. Spójność, skalowalność, łatwość zarządzania i zautomatyzowana dystrybucja są jednymi z najważniejszych cech tego stylu.
 • Monitorowanie wydajności za pomocą wykresów – styl ten opisuje sprawozdania za pomocą wykresów, które pozwalają użytkownikom szybko i łatwo monitorować wyniki działalności. Styl ten zaspokaja potrzeby na dyrektorów lub liderów, którzy wymagają pobieżnego wglądu w kondycję firmy, ale często też umożliwia głębsze wejrzenia dzięki interaktywności.
 • Karty wyników –karty wyników to styl, który opisuje mocno streszczone widoki za pomocą kluczowych wskaźników wydajności czyli KPI, zmierzonych i zestawionych wobec zdefiniowanych celów, np. zrównoważona karta wyników. Styl ten jest na ogół częścią programu zarządzania wynikami, chociaż może być również używany do pomiaru wydajności operacyjnej.

Czym jest platforma BI?

Platforma BI składa się z infrastruktury danych oraz narzędzi współpracujących, którymi są inne aplikacje, takie jak Microsoft Dynamics, Microsoft Office, SharePoint Server oraz SQL Server. Platforma BI to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga w rozwoju firmy, dając możliwość całościowego spojrzenia na Państwa organizację.

Korzyści płynące z użytkowania platformy BI

Platforma BI umożliwia Państwu dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie, a także dokonywanie skutecznej analizy danych w celu podjęcia bardziej świadomych decyzji biznesowych. To rozwiązanie biznesowe pozwala osobom decyzyjnym w Państwa organizacji na skuteczną konsolidację danych z odmiennych systemów w postaci wykresów, co ułatwia identyfikację trendów, przegląd wyników oraz identyfikację kluczowych obszarów, gdzie należy dokonać poprawy.

BI zapewnia:

 • Samoobsługowy dostęp do informacji
 • Spersonalizowane wykresy i karty wyników
 • Współpracę
 • Sprawozdawczość
 • Analizę
 • Analizę prognozującą i eksplorację danych
 • Integrację danych i hurtownię danych

Konwertujemy Państwa kompleksowe dane i standaryzujemy odmienne systemy w celu uzyskania praktycznych wskazówek.

Ostra konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwa myślą o czymś więcej niż tylko skuteczność i wzrost wydajności z działalności operacyjnej. Popycha to przedsiębiorstwa do podejmowania świadomych i szybkich decyzji, które wymagają rozbicia silosów informacyjnych i uzyskania widoku wszystkich operacji w czasie rzeczywistym.

 

Last modified: 16 marca, 2021