Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Analityka biznesowa (BI)

Uzyskaj dostęp do informacji gospodarczych za pośrednictwem potężnego narzędzia BI dostarczanego przez getsix®.

Dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie może stanowić wyzwanie. Osoby, zespoły i organizacje polegają na aktualnych informacjach i danych, aby skutecznie planować, monitorować, raportować oraz prognozować. Dzięki narzędziu BI wiedza to potęga, a czas to pieniądz.

Jak mogą zatem Państwo uzyskać wgląd w wyniki firmy, zobaczyć obszary, które zapewniają rzeczywiste korzyści, po to aby można było skoncentrować się na obszarach, które są mało skuteczne i kosztowne?


Czym jest platforma BI?

Platforma BI składa się z infrastruktury danych oraz narzędzi współpracujących, którymi są inne aplikacje, takie jak Microsoft Dynamics, Microsoft Office, SharePoint Server oraz SQL Server. Platforma BI to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga w rozwoju firmy, dając możliwość całościowego spojrzenia na Państwa organizację.


Korzyści płynące z użytkowania platformy BI

Platforma BI umożliwia Państwu dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie, a także dokonywanie skutecznej analizy danych w celu podjęcia bardziej świadomych decyzji biznesowych. To rozwiązanie biznesowe pozwala osobom decyzyjnym w Państwa organizacji na skuteczną konsolidację danych z odmiennych systemów w postaci wykresów, co ułatwia identyfikację trendów, przegląd wyników oraz identyfikację kluczowych obszarów, gdzie należy dokonać poprawy.

BI zapewnia:

 • Samoobsługowy dostęp do informacji
 • Spersonalizowane wykresy i karty wyników
 • Współpracę
 • Sprawozdawczość
 • Analizę
 • Analizę prognozującą i eksplorację danych
 • Integrację danych i hurtownię danych

Rozwiązania BI getsix®

Abraham Maslow powiedział kiedyś: „Jeśli masz tylko młotek, masz tendencję, aby widzieć każdy problem jako gwóźdź.” Słowa te nie mogłyby być bardziej prawdziwe niż teraz, gdyż coraz bardziej skomplikowany i powiązany świat sprawia, że wybór właściwego narzędzia BI jest kluczowy. Aby być krok przed innymi, przedsiębiorstwa gromadzą duże ilości danych, poczynając od danych demograficznych, poprzez dane dotyczące zachowań kupujących i lojalności klientów, a kończąc na danych finansowych i operacyjnych. Niestety dane te są bezużyteczne w procesie podejmowania decyzji, gdyż bez odpowiedniego opracowania sposobu ich organizacji i przedstawiania tracą swoje znaczenie i możliwość osiągnięcia zamierzonego celu. Aby uporządkować swoje dane, firmy muszą wybrać odpowiednie narzędzia potrafiące zebrać, przetworzyć i przedstawić te dane w odpowiedni sposób i na czas.

Microsoft udostępnia szereg narzędzi, które obejmują szeroką gamę stylów BI, w tym Microsoft Excel, PowerPivot for Excel, SQL Server Reporting Services (w tym Report Builder) i PerformancePoint Services w programie SharePoint. Wszystkie te narzędzia mogą być wyodrębnione za pośrednictwem interfejsu znanego serwera SharePoint Server.

Styl BI opisuje, w jaki sposób użytkownicy chcą wchodzić w interakcje z informacjami, przedstawiać je i udostępniać. Style te są po części zdefiniowane konkretnym zapotrzebowaniem użytkownika lub grupy użytkowników na informacje, a także przez istniejące możliwości sprawozdawczości danej organizacji, jej infrastrukturę oraz zestawy umiejętności zarówno użytkowników biznesowych jak i IT. getsix® jest w stanie zapewnić naszym Klientom pięć różnych stylów raportowania BI:

 • Analiza samoobsługowa – analiza samoobsługowa opisuje swobodną sprawozdawczość i analizę przez użytkowników, tak aby mogli zintegrować dane z odmiennych źródeł i dojść do zrozumienia głównej przyczyny anomalii danych. Ci użytkownicy nietechniczni cenią sobie możliwość wykonywania własnej sprawozdawczości i analizy bez polegania na personelu IT i innych.
 • Sprawozdawczość biznesowa – styl ten opisuje sformatowane raporty i sprawozdania, które są tworzone przez zaawansowanych użytkowników biznesowych oraz analityków. Sprawozdania są zazwyczaj oparte na zatwierdzonych danych korporacyjnych, a następnie udostępniane szerzej kierownikom, zespołom lub działom. W stylu tym zaangażowanie personelu IT jest umiarkowane, zwykle związane z dystrybucją i monitorowaniem środowiska sprawozdawczego oraz z utworzeniem warstwy danych strukturalnych, na której budowane są sprawozdania.
 • Sprawozdawczość sparametryzowana i operacyjna – podobna do stylu sprawozdawczości biznesowej; sprawozdawczość ta charakteryzuje się również sprawozdaniami opartymi na ustalonym formacie. Sprawozdania są jednak tworzone i zarządzane przez personel IT a nie użytkowników biznesowych, a ich format i styl odwzorowania są idealnie dopracowane. Spójność, skalowalność, łatwość zarządzania i zautomatyzowana dystrybucja są jednymi z najważniejszych cech tego stylu.
 • Monitorowanie wydajności za pomocą wykresów – styl ten opisuje sprawozdania za pomocą wykresów, które pozwalają użytkownikom szybko i łatwo monitorować wyniki działalności. Styl ten zaspokaja potrzeby na dyrektorów lub liderów, którzy wymagają pobieżnego wglądu w kondycję firmy, ale często też umożliwia głębsze wejrzenia dzięki interaktywności.
 • Karty wyników – karty wyników to styl, który opisuje mocno streszczone widoki za pomocą kluczowych wskaźników wydajności czyli KPI, zmierzonych i zestawionych wobec zdefiniowanych celów, np. zrównoważona karta wyników. Styl ten jest na ogół częścią programu zarządzania wynikami, chociaż może być również używany do pomiaru wydajności operacyjnej.