Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Nasza Polityka Jakości

Nasze zarządzanie jakością

TUV NORD certificate

Jakość usług getsix® pozostanie istotną częścią naszych efektywnych działań i oznacza dla nas, że spełniamy potrzeby naszych klientów w najlepszy możliwy sposób. Oznacza to również, że jakość stanowi ważną zasadę dla klientów korzystających z naszych usług. Nasze standardy jakości wymagają także zastosowania wszystkich dostępnych środków i informacji w sposób wydajny i umiejętny. Wszyscy pracownicy getsix® są zobowiązani do eliminowania wszelkich okoliczności utrudniających na rzecz wysokiej jakości usług.


Aby spełnić wymagania naszych klientów, getsix® wyznacza następujące cele:

 • świadczenie profesionalnych usług dla lokalnych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych oraz prywatnych instytucji;
 • zajmowanie się sprawami klientów, w zakresie szczegółów określonych zgodnie z przepisami prawa, wraz z procedurami określonymi w naszej Księdze Jakości;
 • wykonywanie zadań zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą, w sposób sumienny, z należytą starannością;
 • zatrudnianie wyłącznie pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych i społecznych, umiejętności współpracy i nienagannych manierach;
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami na podstawie umów partnerskich poprzez uzgadnianie zakresu usług, aby w ten sposób zaspokajać indywidualne potrzeby każdego klienta;
 • spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i obowiązujących przepisów.

getsix® niniejszym zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania jakością.


Aby osiągnąć te cele, wyznaczyliśmy następujące środki:

 • szkolenie naszego profesjonalnego personelu;
 • inwestowanie czasu i źródeł w rozwój zawodowy naszych specjalistów;
 • wykorzystanie aktualnej wiedzy w interpretacji przepisów podatkowych, księgowych i kadrowo-płacowych;
 • stałe korzystanie z wszystkich opcji dostępu do informacji i krótki czas reakcji przy każdym zapytaniu klienta;
 • przydzielenie indywidualnego doradcy klienta i jego zastępców odpowiedzialnych za świadczenie wszystkich usług dla danego klienta;
 • inwestowanie w oprogramowanie do księgowości, zasoby ludzkie i doradztwo prawne w szczególności w najnowocześniejszych systemach, takie jak ECM, ERP i CRM;
 • monitorowanie etyki zawodowej, w szczególności tajemnicy informacji poufnych;
 • uwzględnienie życzeń i oczekiwań klientów przy planowaniu poprawy jakości;
 • ocenianie wydajności i skuteczności naszej polityki, wraz z naszymi celami jakości w regularnych odstępach czasu;
 • zaangażowanie kierownictwa w tworzenie warunków – do poprawy wszystkich prowadzonych działań;
 • świadczenie usług umożliwiających naszym klientom zagranicznym a także ich spółkom macierzystym działającym w obszarach niemieckich i anglojęzycznych prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w obu językach w sposób skuteczny i na wysokim poziomie.

Sprawna organizacja i nowoczesne metody zarządzania zapewniają także ramy niezbędne do osiągnięcia tego celu. Nasze rozumienie i świadomość jakości oraz nastawienie naszych pracowników stanowi zadowolenie naszych klientów i stały sukces naszej firmy w tym samym czasie. Ciągłe działania do poprawy jakości umożliwiają getsix® również efektywną redukcję kosztów i stanowią główny czynnik ochrony zasobów.

W oparciu o ramy tej polityki, zarząd getsix® ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne jakości. Ponieważ jakość usług świadczonych przez getsix® jest niezwykle ważna dla przyszłości firmy, wspieranie celów jakościowych jest podstawowym zobowiązaniem każdego pracownika. Dlatego nasi eksperci są przeszkoleni w zakresie wymagań „Polityki jakości” i zasad zawartych w „Księdze Jakości” oraz dodatkowych dokumentach pomocniczych.

Nasza historia audytu zarządzania jakością:

 • 2009 – audyt certyfikacyjny
 • 2010 – I nadzór audytu
 • 2011 – II nadzór audytu
 • 2012 – audyt recertyfikacyjny
 • 2013 – I nadzór audytu poziom 2
 • 2014 – II nadzór audytu poziom 2
 • 2015 – audyt recertyfikacyjny
 • 2016 – I nadzór audytu poziom 3
 • 2017 – II nadzór audytu poziom 3
 • 2018 – audyt recertyfikacyjny
 • 2019 – I nadzór audytu poziom 4
 • 2020 - II nadzór audytu poziom 4
 • 2021 – audyt recertyfikacyjny

Monitorowanie zadowolenia klientów z naszych usług księgowych i kadrowo-płacowych

*W 2020 roku, ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19, ankieta satysfakcji klientów nie została przeprowadzona.


Nasze certyfikaty