Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Raportowanie do Narodowego Banku (NBP)

Sporządzanie sprawozdań finansowych dla Narodowego Banku Polskiego

Poza sporządzaniem sprawozdań finansowych, polskie prawo nakłada na wybrane jednostki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, w szczególności obowiązek składania sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Niniejszy plik PDF wyjaśnia wszystko w języku angielskim.

Większość informacji można znaleźć tutaj w języku polskim, z niewielką ilością angielskiego. Ograniczone informacje można znaleźć tutaj w języku angielskim.

Informacje na temat sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl

Więcej informacji na temat zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych można również znaleźć tutaj.

Last modified: 20 maja, 2022