Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Prowadzenie rejestru VAT

Niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce zagraniczni inwestorzy są zobowiązani do zapłaty podatku VAT od zakupów dokonanych w Polsce. Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%, ale są produkty opodatkowane według niższych stawek wynoszących 8%, 3% lub nawet 0%. Istnieją również pewne wyraźnie wymienione towary i usługi, które są zwolnione z VAT na podstawie polskiej ustawy o podatku VAT, takie jak świadczenie niektórych usług finansowych, wynajem mieszkań w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedaż budynku i budowli (pod pewnymi warunkami), a także sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Graph of the VAT rate in Poland

Stawka VAT 23%

Stawka VAT 8%

Stawka VAT 3%

Stawka VAT 0%

Jeżeli spółka jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce ma prawo do otrzymania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku VAT od zakupów (VAT naliczonego) w stosunku do VAT od sprzedaży (VAT należnego). Aby ubiegać się o zwrot podatku VAT, firma musi złożyć stosowną miesięczną lub kwartalną deklarację VAT. Regularne składanie deklaracji VAT jest podstawowym obowiązkiem wszystkich podmiotów zarejestrowanych dla celów podatku VAT. Dlatego też procedura ta jest powszechnie znana inwestorom zagranicznym zwłaszcza korzystającym z pomocy polskich podmiotów outsourcingowych takich jak getsix®, które mają ogromne doświadczenie w takich sprawach.

Zgodnie z polskimi przepisami o podatku VAT spółki z siedzibą poza granicami Polski zobowiązane są wskazać przedstawiciela podatkowego odpowiedzialnego za zobowiązania podatkowe.

Podmioty zagraniczne, które w rozumieniu ustawy o podatku VAT dostarczają towary lub świadczą usługi w Polsce i które nie mogą opodatkować ich za pośrednictwem polskiego nabywcy, stają się podatnikami VAT w Polsce. Mimo tego, że rzeczywista działalność odbywa się poza Polską, firmy te mają obowiązek rejestracji, prowadzenia ksiąg i składania dokumentów w taki sam sposób, jak polscy płatnicy podatków.

Jeżeli podatnicy VAT mieszkają poza UE lub mają poza nią siedzibę, a także są zobligowani do rejestracji w Polsce jako aktywni podatnicy VAT, są oni zobowiązani do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Więcej informacji: Przedstawicielstwo podatkowe VAT – spółki spoza UE

Usługi księgowe getsix® dla spółek zarejestrowanych dla celów VAT mających swoją siedzibę w UE.

Gdy spółka jest zarejestrowana dla celów podatku VAT, musi prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku VAT (niezgodność może zostać ukarana na mocy Kodeksu karnego skarbowego). Nawet jeżeli działalność firmy jest znikoma lub nie występuje, musi ona posiadać rejestry VAT, prowadzić i składać deklaracje VAT (miesięcznie lub kwartalnie), nawet jeśli w rzeczywistości są to zerowe deklaracje VAT.

Oferowana przez nas usługa prowadzenia rejestru VAT obejmuje przedstawicielstwo i wypełnianie obowiązków w zakresie zobowiązań podatkowych VAT w Polsce na rzecz naszego klienta.

Usługa jest przeznaczona dla firm z siedzibą w UE.

Do odpowiedzialności getsix® należą:

  • księgowanie i przechowywanie wszelkiej ewidencji i dokumentacji wymaganej na mocy przepisów o podatku VAT,
  • nadzór właściwego postępowania w trakcie audytów i postępowań podatkowych.

Zakres usług świadczonych przez getsix® obejmuje:

  • prowadzenie rejestrów na potrzeby VAT,
  • rozliczanie VAT,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 dotyczących podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie kwartalnych deklaracji VAT-UE,
  • kontaktowanie się z organami podatkowymi w imieniu klienta,
  • usługi odzyskiwania podatku VAT.

Last modified: 20 października, 2021