Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Księgowość w czasie rzeczywistym

Dzięki raportowaniu finansowemu i księgowości getsix® spędzasz mniej czasu na wprowadzaniu danych, a więcej na działaniu w oparciu o cenne spostrzeżenia

Korzyści z getsix® „księgowość w czasie rzeczywistym”

Przedsiębiorstwa znajdują się pod coraz większą presją, aby być coraz mniejszymi i bardziej konkurencyjnymi na rynku, dlatego wiedza na temat ich działalności jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W związku z tym, „Rachunkowość w czasie rzeczywistym” staje się coraz bardziej popularna. To, co wcześniej było „palcem w powietrzu”, czyli szacowanie finansów, zysków i strat oraz wartości zapasów, teraz może być istotną częścią codziennej pracy biznesowej.

getsix® rozumie, że firmy muszą być w stanie (prawie codziennie), śledzić każdą pojedynczą transakcję w i z ich firmy, i tam gdzie to możliwe zidentyfikować obszary, które działają dobrze i te, które wymagają zmian. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła podejmować decyzje, które są wymagane i wtedy, kiedy są potrzebne. Aby to zrobić, firmy potrzebują aktualnych i dokładnych informacji finansowych.

W dzisiejszym świecie biznesu czas to pieniądz. Jak często Twoja firma korzysta z informacji zawartych w rachunkach zarządczych, które pomagają w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem? Czy może być tak, że nie otrzymujesz informacji wystarczająco szybko, aby były one przydatne? A może dane nie są tak precyzyjne, jak tego oczekujesz? Właśnie w tym przypadku getsix® „księgowość w czasie rzeczywistym” może dać Ci przewagę, której potrzebujesz.

getsix® „księgowość w czasie rzeczywistym” daje Ci informacje, których potrzebujesz, jak i kiedy ich potrzebujesz, natychmiast po zakończeniu transakcji. Czy jest to sprzedaż czy zakup, masz dostęp do zysków i strat, bilansu, raportów sprzedaży i innych. Dzięki tym szczegółom można być bardziej proaktywnym, a nie reaktywnym w stosunku do wymagań biznesowych.

Według badań przeprowadzonych przez Aberdeen Group, wiodące firmy stosujące „księgowość w czasie rzeczywistym” odnotowały o 24% wyższą dokładność w zakresie stosunku przychodów rzeczywistych do budżetowanych, w porównaniu z wolniejszymi odpowiednikami, a także były w stanie zamknąć swoje księgi 24 razy szybciej. Poniżej przedstawiamy inne korzyści płynące z raportowania finansowego w czasie rzeczywistym:

Usunięcie procesów wsadowych:

„Księgowość w czasie rzeczywistym” zapewnia, że aktualizacje informacji są wykonywane w jednym punkcie w czasie. Na przykład – po zaksięgowaniu zatwierdzonej faktury konto sprzedawcy musi zostać uznane, a konta kosztów i podatków obciążone w księdze głównej. W tym samym czasie należy zaktualizować salda zapasów, kosztów działań lub zobowiązań projektowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej księgowości, gdzie transakcje te odbywają się partiami, w „księgowość w czasie rzeczywistym” wszystko jest rejestrowane w tym samym czasie. Minimalizuje to błędy i sprawia, że aktualne informacje są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Synchronizacja różnych książek:

Większość firm przypisuje niektóre lub wszystkie swoje funkcje księgowe. Oznacza to, że może dojść do znacznej replikacji procesów. Na przykład – sklep kopiuje dane dotyczące sprzedaży z danego dnia do biura regionalnego lub centrala kopiuje opłaty i alokacje cen do sklepów. „Księgowość w czasie rzeczywistym” może zmniejszyć lub wyeliminować potrzebę duplikowania danych. Używając getsix® do „księgowości w czasie rzeczywistym”, dane mogą być umieszczane w wielu bazach danych natychmiast. Na przykład – jeśli filia i centrala mają podobny system księgowy na tej samej bazie danych, będąc połączonymi w sieci, transakcja może zostać zapisana w obu księgach jednocześnie.

Tworzy centra informacyjne:

„Księgowość w czasie rzeczywistym” umożliwi tworzenie węzłów informacyjnych, które mogą być pobierane przez wiele osób jednocześnie. Informacje mogą być prezentowane w wielu formatach, zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

Dokładne podejmowanie decyzji:

Dzięki „księgowości w czasie rzeczywistym”, księgi będą aktualizowane nie na zamknięciu, ale w bardziej okresowych odstępach czasu, które są dostosowane do wymagań Twojej firmy. Aktualne informacje finansowe pozwolą kierownictwu na utrzymanie strategii reagowania podczas działania w dynamicznym środowisku biznesowym.

Zwiększona produktywność:

„Księgowość w czasie rzeczywistym” zapewni przejrzystość informacji operacyjnych i umożliwi przedsiębiorstwu zmianę priorytetów zadań i zasobów w celu osiągnięcia celów o znaczeniu krytycznym. Na przykład – we wspomnianym powyżej badaniu Aberdeen Group 72% respondentów stwierdziło, że „księgowanie w czasie rzeczywistym” jest ważne dla zgodności z przepisami, dokładności i wydajności organizacyjnej.

Jak outsourcing do getsix® może ułatwić „księgowość w czasie rzeczywistym”:

Głównym wyzwaniem „księgowania w czasie rzeczywistym” jest obciążenie istniejącego zespołu/ów finansowo-księgowych. Poprzez outsourcing zadań Księgowości, Zarządzania Należnościami, Zarządzania Płatnościami, Raportowania Finansowego i Analizy, Przetwarzania Płac i innych do getsix®, będziesz miał dostęp do naszych specjalistów i oczywiście naszej najnowszej technologii, która umożliwi raportowanie finansowe w czasie rzeczywistym i aktualizację Twoich ksiąg. Dodatkowo, usługi outsourcingowe getsix® oferują rozwiązania 24/7, które mogą umożliwić raportowanie finansowe w czasie rzeczywistym w biurach na całym świecie, w określonych ramach czasowych.

getsix® zdaje sobie sprawę, że w miarę jak coraz więcej organizacji zacznie stosować „księgowość w czasie rzeczywistym”, w przyszłości mogą pojawić się dramatyczne implikacje: raportowanie w formie papierowej może stać się przestarzałe; menedżerowie będą mogli obserwować i reagować na problemy i możliwości biznesowe w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca; a firmy będą mogły zwiększać swoje zyski dzięki reagowaniu na problemy jeszcze przed ich wystąpieniem.

Zysk i strata, wraz z aktualną sytuacją na rynku

Rachunek zysków i strat oraz rachunek zysków i strat to główne obszary, w których Twoja firma może dostrzec korzyści płynące z „księgowości w czasie rzeczywistym”. Za jednym kliknięciem przycisku (w dzień lub w nocy) będziesz mógł zobaczyć, jak radzi sobie Twój biznes i jak wygląda Twoja ogólna rentowność. Będziesz mógł porównać to z poprzednimi okresami, sprawdzić różne kanały i porównać, jak każdy z nich radzi sobie ze sobą. Z tego, można dokonać właściwych wyborów, które będą prowadzić firmę w dobrym kierunku.

Nie trzeba będzie czekać na zestawienie rachunków na koniec miesiąca, ponieważ „księgowość w czasie rzeczywistym” ma wszystko pod ręką, 24 godziny na dobę, czekając tylko na dostęp w razie potrzeby. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz informacji dla nowego inwestora, czy też musisz spotkać się ze swoim dyrektorem banku następnego dnia, zawsze będziesz mieć pod ręką aktualne informacje, kiedy tylko będą potrzebne.

Twoja firma zyska nie tylko korzyści w rachunku zysków i strat, ale także w bilansie. Możesz mieć dokładną wycenę zapasów bez konieczności zajmowania się otwartymi i zamkniętymi dziennikami magazynowymi. Na przykład – za każdym razem, gdy kupujesz nowe towary i otrzymujesz zapasy, Twoje zapasy i poziomy zapasów są automatycznie rozliczane. Oznacza to, że będziesz wiedział, ile pozostało Ci do zapłaty za towary otrzymane, ale nie zafakturowane, lub ile zapłaciłeś, ale jeszcze nie otrzymałeś towaru. I to jest to, co możesz zobaczyć w swoim bilansie na pierwszy rzut oka.

Według Panalitix, uznanej firmy szkoleniowej dla księgowych, około 9 na 10 właścicieli firm (93%) powiedziało, że naprawdę chce „księgowość w czasie rzeczywistym”, co oznacza, że wolą pracować blisko z profesjonalistą księgowym, który oferuje proaktywne, przyszłościowe porady oparte na informacjach „księgowych w czasie rzeczywistym”, zamiast analizować i dostarczać reaktywne wskazówki oparte na starych danych, to jest to, gdzie getsix® różni się od reszty.

getsix®”księgowość w czasie rzeczywistym” oddzieli Cię od reszty dzięki wykorzystaniu naszej księgowości opartej na Chmurze. Twoje dane finansowe będą zawsze aktualne, ponieważ współpracujemy z naszymi klientami w Chmurze, pozwalając Ci zaufać getsix®, który może zidentyfikować problemy zanim się pojawią.

Kluczowe korzyści z księgowości w czasie rzeczywistym

  • Znacznie lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi;
  • Szybsze dostosowywanie cen, zatrudnianie, błędy magazynowe i marżowe, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i szybciej zwiększyć zyski;
  • Szybsza identyfikacja wszelkich zobowiązań podatkowych, a także możliwość zmniejszenia lub wyeliminowania kar wynikających z opóźnień w płatnościach lub niedoszacowania należnego podatku;
  • >Możliwość sprawdzenia, czy Twój biznes przynosi zyski, czy straty;
  • Możliwość znacznie szybszego wychwycenia oszustwa lub kradzieży tożsamości, jeśli staniesz się ofiarą;
  • Niższe koszty księgowe, gdy możliwe błędy snowballing w czasie;
  • Spokój ducha;
  • Zdolność do bycia bardziej proaktywnym w zarządzaniu firmą, kapitalizując możliwości, które ujawniają się w liczbach.

Powinieneś naprawdę rozważyć przejście na „księgowość w czasie rzeczywistym”, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na przykład, jeśli Twoje księgi są wykonywane co roku, przejście do kwartalnych lub miesięcznych usług zacznie zapewniać korzyści wymienione powyżej.

Last modified: 18 maja, 2022