Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Biuro księgowe Katowice

Katowice

Biuro księgowe getsix® w Katowicach, zapewni Państwu kompleksową obsługę z zakresu księgowości, kadr i płac, finansów przedsiębiorstw oraz rozliczeń podatkowych.

Obsługujemy firmy polskie oraz zagraniczne. Nasze księgowe władają językiem polskim, angielskim oraz niemieckim.

Nasi klienci mają stały dostęp online do swojej dokumentacji, rozliczeń księgowych oraz indywidualnych raportów kadrowo-płacowych, poprzez intuicyjną w obsłudze platformę cyfrową Customer Extranet.

Żeby zagwarantować Państwu najwyższą jakość usług - stosujemy się do standardów ISO 9001, a regularne audyty ISO dają naszym klientom pewność, że ich księgowość jest prowadzona rzetelnie oraz bezpiecznie.


Kontakt z biurem księgowym getsix® w Katowicach

 • ul. Konduktorska 33
  40-155 Katowice
  Śląskie, Polska
 • Telefon: +48 32 700 07 30
  Fax: +48 32 700 07 31
  E-mail: katowice@getsix.pl
 • KRS: 0000560249
  NIP: 8961543289
  REGON: 361623069
 • Lokalizacja:
  Szerokość geograficzna: 50.283090
  Długość geograficzna: 19.027540
  Mapa Katowic: Pobierz PDF

Zakres usług naszego biura księgowego w Katowicach

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług księgowych, kadrowo-płacowych, podatkowych, biznesowych oraz audytorskich. Podejmując współpracę z naszym biurem księgowym w Katowicach, mogą Państwo zdecydować się na outsourcing pojedynczych procesów biznesowych np. księgowości lub wybrać kompleksowe rozwiązania, które zaspokoją wszystkie potrzeby Państwa firmy w danej dziedzinie.

Z chęcią przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę księgową. Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza.


Zakres naszych usług księgowych w biurze w Katowicach:

Księgi rachunkowe

Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami MSR / MSSF. Księgi rachunkowe, sprawozdawczość, bieżące ewidencje księgowe.

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, obliczanie podatku należnego, sprawozdawczość oraz bieżąca kontrola możliwości prawnych do korzystania z takiej formy rozliczania.

Karta podatkowa

Obliczanie podatku należnego, sprawozdawczość oraz bieżąca kontrola możliwości prawnych do korzystania z takiej formy rozliczania.

Fakturowanie

Przygotowywanie, oznaczanie, wystawianie i rozliczanie faktur, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzór nad wysokością stawki VAT dla sprzedaży.

Zestawienia i sprawozdania finansowe

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, przygotowywanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym itp.

Raporty finansowe

Przygotowywanie wymaganych przepisami raportów finansowych, oraz personalizowanych raportów – zgodnych z wytycznymi klienta - na potrzeby bieżącej analityki finansowej. Możliwość raportowania w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

Rozliczanie VAT w kraju i za granicą.

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, obliczanie podatku należnego, sprawozdawczość, bieżący kontakt z US, rejestracja zagranicznej sprzedaży VAT.

Doradztwo podatkowe

Przygotowywanie dokumentacji podatkowej, konsultacje, audyty podatkowe, reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz Izbą Skarbową, sporządzanie odwołań, skarg i wniosków o interpretację.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie podatku należnego, sprawozdawczość oraz bieżąca kontrola możliwości prawnych do korzystania z takiej formy rozliczania.

Zarządzanie dokumentami i archiwizacja w chmurze

Przechowywanie i porządkowanie dokumentów w chmurze Microsoft Dynamics NAV. Możliwość samodzielnego tworzenia folderów i podfolderów. Pełne archiwum cyfrowe dokumentacji księgowej.

Księgowość online (w chmurze)

Szybki i bezpośredni dostęp do całej dokumentacji księgowej za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej. Bezpośredni kontakt online z księgową.

Raportowanie online (w chmurze)

Stały dostęp online do zestawień, raportów i podsumowań finansowych dotyczących bieżącej działalności orz przepływów finansowych. Możliwość raportowania w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.


Kadry i płace dla klientów biura w Katowicach

Obsługa kadrowa

Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji ZUS, teczek osobowych, kartoteki urlopowej i rejestru czasu pracy. Sporządzanie deklaracji PFRON. Wystawianie świadectw pracy. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli PIP oraz bieżącej analityki.

Obsługa płacowa

Kalkulacja wynagrodzeń, przygotowywanie listy płac oraz raportów płacowych, obliczanie podatku i składek ZUS, realizacja przelewów wynagrodzeń, przygotowywanie informacji o wynagrodzeniu oraz rocznych informacji o dochodach, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Dokumentacja kadrowa i płacowa w chmurze

Szybki i bezpośredni dostęp do całej dokumentacji kadrowej oraz płacowej za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej. Bezpośredni kontakt online z kadrową.

Profilowane usługi z zakresu kadr i płac

Prowadzimy specjalistyczne usługi w zakresie: wynagrodzenia dla kadry menedżerskiej, zastępstwa pracowników kadr i płac, doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rozliczania obcokrajowców oddelegowanych do pracy w Polsce oraz wsparcia przy wdrożeniu i obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).


Obsługujemy:

 • Spółki kapitałowe
 • Spółki osobowe
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze
 • Fundacje
 • Stowarzyszenia
 • Spółdzielnie
 • Jednostki budżetowe
 • MŚP
 • Przemysł
 • Firmy IT
 • E-commerce
 • Developerów nieruchomości
 • Pośredników nieruchomości
 • Przedsiębiorstwa budowlane

Biuro księgowe Katowice - Co wyróżnia nasze usługi?

Świadcząc usługi księgowe dla Państwa firmy gwarantujemy:

 • szybki kontakt z księgowymi i doradcami podatkowymi, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania;
 • dostęp do Państwa dokumentów księgowo-kadrowch z każdego miejsca na świecie, za pomocą łatwej w obsłudze platformy online - Customer Extranet;
 • stałą zgodność Państwa dokumentacji księgowej oraz kadrowo-płacowej, z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Stałą informację e-mail o zimnach podatkowych, księgowych i prawnych obowiązujących firmy działające w Polsce.
 • dostosowanie naszych usług do indywidualnych potrzeb Państwa firmy
 • bezpieczeństwo powierzanych nam informacji gwarantowane przez wdrożenie normy ISO 27001 Dowiedz się więcej o » Naszej polityce bezpieczeństwa informacji
 • wysoką jakość usług potwierdzoną certyfikatami;
 • terminowość.

Nasz doświadczony, interdyscyplinarny zespół, złożony z księgowych, prawników, doradców podatkowych, kadrowych oraz specjalistów IT stale pogłębia swoją wiedzę i na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany w otoczeniu prawnym i gospodarczym.

Dopilnujemy, żeby Państwa rozliczenia księgowe były prowadzone precyzyjnie, zgodnie z aktualnymi przepisami i zawsze na czas.

Dowiedz się więcej o naszych wartościach » Nasz model usług