Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Kadry i płace

Zmiany w prawie pracy 2023

Zmiany w prawie pracy 2023

/
Data12 sty 2023

Płaca minimalna

Płaca minimalna w roku 2023 wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 3.600 PLN brutto.

Adekwatnie wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, od 1 stycznia będzie ona wynosić 23,50 PLN brutto.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie miał przełożenie na inne świadczenia ustalane na jego podstawie, m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, minimalną kwotę podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy kwotę wolną od potrąceń.


Wyższe diety z tytułu podróży służbowych

Od 1 stycznia 2023 r. dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosić będzie

Ulgi podatkowe na PIT-2

Z początkiem roku 2023 zacznie obowiązywać nowy druk formularza PIT-2. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, przy wypłacie świadczeń rentowych (od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego) ze świadczeń z Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz z tytułu wypłat przez komornika powstaje możliwość złożenia PIT-2 więcej niż u jednego płatnika. Całkowita kwota odliczenia nadal będzie wynosić co miesiąc 150 PLN, a w przypadku trzech – po 30.000 PLN.

Nowego druku PIT-2 nie trzeba składać, jeżeli nic nie zmieniło się w sytuacji podatnika i chce, aby zaliczki na podatek dochodowy były u niego obliczane na dotychczasowych zasadach.


Świadczenie urlopowe

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2023 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązane do wypłaty świadczenia urlopowego. Do dnia 31.01.2023 r. mogą jednak zrezygnować z tego obowiązku lub obniżyć wysokość świadczenia poprzez podanie tej informacji pracownikom na piśmie w wyżej wymienionym terminie. Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 wynosi

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2023 r. co najmniej 50 pracowników są zobowiązane do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Firma może jednak zrezygnować z tworzenia ZFŚS poprzez zapis w regulaminie wynagradzania i podanie pracownikom do wiadomości do 31 stycznia w sposób zwyczajowo przyjęty. Przypominamy, iż zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.

Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS dla pełnego etatu w roku 2023 nie ulega zmianie i w dalszym ciągu wynosić będzie

Kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz miesięcznej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wyniesie 17.337,50 PLN. Ograniczenie dobrowolnego chorobowego dotyczy m.in. prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców.


Dni ustawowo wolne od pracy w roku 2023

1 stycznia (niedziela) Nowy Rok
6 stycznia (piątek) Święto Trzech Króli
9 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
10 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (poniedziałek) Święto Pracy
3 maja (środa) Święto Konstytucji 3 Maja
8 czerwca (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (wtorek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (środa) Wszystkich Świętych
11 listopada (sobota) Święto Niepodległości
25 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie
26 grudnia (wtorek) Boże Narodzenie

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, za dzień świąteczny przypadający w sobotę, pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Pobierz PDF »

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.