Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Czytaj więcej w kategorii: Finanse i księgowość

Krajowy System e-Faktur – Testy już od października

/
Date29 wrz 2021
Na początku września do Sejmu wpłynął projekt zmian Ustawy o VAT (druk nr 1547), dotyczący wprowadzenia od 1 stycznia 2022 roku Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jednak zgodnie z informacjami opublikowanymi...
Please Read More

Rozliczenie umowy zlecenia lub o dzieło w PKPiR

/
Date24 wrz 2021
W jaki sposób możemy udokumentować w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (dalej: PKPiR) koszty poniesione z tytułu rozliczenia umowy zlecenia lub o dzieło i wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorcy lub wykonawcy?...
Please Read More

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT w księgowości wspieramy naszych klientów w dobie pandemii COVID-19

/
Date12 mar 2021
Rok 2020 z jednej strony był rokiem trudnym i nieprzewidywalnym, a z drugiej strony pokazał, że nowsze technologie mają znaczący wpływ na działalność niejednej branży. Według raportów finansowych giełdowych spółek...
Please Read More

Priorytet Usługi finansowe i księgowe 2019 | Elektronizacja sprawozdań finansowych

/
Date14 mar 2019
Szanowni Państwo, W niniejszej informacji chcielibyśmy Państwu przestawić zasady podpisywania i zgłaszania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej także jako KRS) obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzonych po 1 października...
Please Read More

HLB Poland | Informacje o usługach

/
Date14 gru 2018
Firma członkowska HLB Poland AVANTA przygotowała artykuł informacyjny „Sprawozdania w Polsce teraz tylko w formie elektronicznej”. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z artykułem.

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką

/
Date24 mar 2016
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przepisów przewiduje...
Please Read More

Zmiany w podatkach 2016

/
Date01 mar 2016
Nowe zasady korygowania kosztów od 1 stycznia 2016 r Faktury korygujące będą rozliczane na bieżąco, bez konieczności cofania się wstecz. Nowe przepisy dotyczą korekt przychodów oraz kosztów podatkowych wynikających ze...
Please Read More

Strona internetowa amavat Services Poland

/
Date25 sty 2016
Szanowni Państwo, getsix® ma przyjemność poinformować Państwa, że w naszym portfolio usług dodaliśmy unikalną usługę – zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony amavat Services Poland. W celu zapoznania się z...
Please Read More

Firmy mogą refakturować koszty mediów

/
Date15 sty 2016
Częstą praktyką spotykaną w obrocie gospodarczym jest to, że jeden podmiot dokonuje przeniesienia poniesionych przez siebie (we własnym imieniu) kosztów na podmiot rzeczywiście wykorzystujący daną usługę. Zjawisko to, zwane refakturowaniem...
Please Read More

Prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury zależy od powodu jej wystawienia

/
Date14 sty 2016
Na moment rozliczenia duplikatów wpływa to, czy pierwotny dokument sprzedaży dotarł do firmy i czy został zaksięgowany. Podatnicy nadal mają wątpliwości dotyczące tego, kiedy mogą odliczać VAT z duplikatów faktur....
Please Read More