Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Category

Finanse i księgowość

Priorytet Usługi finansowe i księgowe 2019 | Elektronizacja sprawozdań finansowych

/
Date14 Mar 2019
/
Szanowni Państwo, W niniejszej informacji chcielibyśmy Państwu przestawić zasady podpisywania i zgłaszania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej także jako KRS) obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzonych po 1 października 2018 roku. Jednocześnie zwracamy uwagę, że pierwotne zmiany w tym...
Please Read More

HLB Poland | Informacje o usługach

/
Date14 Gru 2018
/
Firma członkowska HLB Poland AVANTA przygotowała artykuł informacyjny „Sprawozdania w Polsce teraz tylko w formie elektronicznej”. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z artykułem.

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką

/
Date24 Mar 2016
/
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przepisów przewiduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną...
Please Read More

Zmiany w podatkach 2016

/
Date01 Mar 2016
/
Nowe zasady korygowania kosztów od 1 stycznia 2016 r Faktury korygujące będą rozliczane na bieżąco, bez konieczności cofania się wstecz. Nowe przepisy dotyczą korekt przychodów oraz kosztów podatkowych wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania. Chodzi przykładowo o...
Please Read More

Strona internetowa amavat Services Poland

/
Date25 Sty 2016
/
Szanowni Państwo, getsix® ma przyjemność poinformować Państwa, że w naszym portfolio usług dodaliśmy unikalną usługę – zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony amavat Services Poland. W celu zapoznania się z ofertą prosimy kliknąć na poniższe logo. Dzięki tej miesięcznej usłudze...
Please Read More

Firmy mogą refakturować koszty mediów

/
Date15 Sty 2016
/
Częstą praktyką spotykaną w obrocie gospodarczym jest to, że jeden podmiot dokonuje przeniesienia poniesionych przez siebie (we własnym imieniu) kosztów na podmiot rzeczywiście wykorzystujący daną usługę. Zjawisko to, zwane refakturowaniem może być wykorzystane w sytuacji, gdy strony łączy inna umowa...
Please Read More

Prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury zależy od powodu jej wystawienia

/
Date14 Sty 2016
/
Na moment rozliczenia duplikatów wpływa to, czy pierwotny dokument sprzedaży dotarł do firmy i czy został zaksięgowany. Podatnicy nadal mają wątpliwości dotyczące tego, kiedy mogą odliczać VAT z duplikatów faktur. Są tu możliwe dwa rozwiązania. Jeżeli egzemplarz faktury przeznaczony dla...
Please Read More

Brak obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodu z uwagi na nieterminową zapłatę

/
Date13 Sty 2016
/
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015, regulująca zmiany w ordynacji podatkowej, zniosła art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również art. 24d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r. Oznacza...
Please Read More

Sprzedawcy Amazon oraz kwestia podatku VAT w Polsce

/
Date04 Gru 2015
/
Wielu klientów getsix® to zagraniczni sprzedawcy firmy Amazon z innych krajów Unii Europejskiej (UE) bądź z krajów spoza UE. getsix® zajmuje się procesem proces rejestracji VAT na rzecz tychże dealerów firmy Amazon w Polsce, jak również dalszymi procedurami zgodności w...
Please Read More

Mikropodmioty nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności

/
Date25 Wrz 2014
/
To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. (dalej: dyrektywa). Przyjęte zmiany oznaczają, że sprawozdanie finansowe za 2014 rok można przygotować w uproszczonej formie, pod...
Please Read More