Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Czytaj więcej o tag: Kadry

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej – nowe stanowisko ZUS

/
Date29 wrz 2023
W ostatnich miesiącach pracodawcy i pracownicy mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia A1 w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski. Stanowisko ZUS nie było jednoznaczne, a praktyka poszczególnych...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/
Date14 sie 2023
W dniu 2 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące...
Czytaj więcej

Zabezpieczenie społeczne a praca zdalna z za granicy

/
Date08 sie 2023
1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Główną zmianą z...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

/
Date23 cze 2023
Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące modyfikacji w zatrudnianiu obcokrajowców oraz przedłużeniu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Nowelizacja ustaw oraz planowane zmiany mają na celu dostosowanie polskiego systemu do standardów obowiązujących...
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu Pracy

/
Date24 kw. 2023
Z dniem 26 kwietnia wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażająca dwie istotne dyrektywy unijne:...
Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

/
Date27 mar 2023
W ustawie z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) ustawodawca zdecydował się uzupełnić Kodeks pracy o...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników

/
Date13 mar 2023
Przedstawiamy najważniejsze zmiany prawne dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia: ochrony życia i zdrowia pracowników...
Czytaj więcej

Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca zdalna okazjonalna

/
Date02 mar 2023
Od 7 kwietnia 2023 r. w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej okazjonalnej, uchylająca dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy. Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca okazjonalna Z uwagi...
Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy na szczeblu unijnym

/
Date01 lut 2023
Zmiany w prawie pracy Unijni legislatorzy cały czas pracują nad tym, aby jak najbardziej zbliżyć warunki pracy i płacy w państwach członkowskich. W grudniu 2022 r. została opublikowana dyrektywa o...
Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy 2023

/
Date12 sty 2023
Płaca minimalna Płaca minimalna w roku 2023 wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 3.600 PLN brutto. Adekwatnie wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, od 1...
Czytaj więcej