Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Czytaj więcej o tag: 2014

Mikropodmioty nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności

/
Data25 wrz 2014
To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. (dalej: dyrektywa). Przyjęte zmiany oznaczają, że sprawozdanie...
Czytaj więcej

Rozliczenie operacji na rachunku walutowym

/
Data07 sie 2014
Aby ustalić różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym, należy wycenić wpływ i wypływ waluty. Do wyceny tej, co do zasady, przyjmuje się kurs faktycznie zastosowany, a gdy nie...
Czytaj więcej

Data wystawienia faktury przy dostawie towaru

/
Data17 kw. 2014
Faktura powinna zawierać m.in. datę wystawienia oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4...
Czytaj więcej

Obowiązujące terminy podczas sporządzania sprawozdania finansowego

/
Data27 lut 2014
Jednostki objęte wpisem do KRS przekazują swoje sprawozdania finansowe do właściwego rejestru sądowego. Informacja o tym jest automatycznie jest przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rok obrotowy większości...
Czytaj więcej