Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Finanse i księgowość

Obowiązujące terminy podczas sporządzania sprawozdania finansowego

/
Data27 lut 2014

Jednostki objęte wpisem do KRS przekazują swoje sprawozdania finansowe do właściwego rejestru sądowego. Informacja o tym jest automatycznie jest przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rok obrotowy większości spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego też sporządzają one swoje sprawozdanie finansowe do 31 marca 2014r. Obecnie, dzięki elektronizacji danych w KRS, złożone do rejestru sądowego sprawozdania są dostępne online. Koszt ponoszony przez podmiot w związku ze składaniem dokumentów do KRS, wynosi obecnie 290 zł.

Harmonogram przygotowania sprawozdań finansowych (czynność / termin / podstawa prawna):

  1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej / nie później niż do 26 marca 2014 r. / art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR)
  2. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych / na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2014 r. / art. 18 ust. 2 UoR
  3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych / na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2014 r. / art. 12 ust. 2 pkt 1 UoR
  4. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych* / najpóźniej w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (tj. najpóźniej 15 lipca – przy założeniu, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia) / art. 12 ust. 4 UoR
  5. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego / nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2014 r. / art. 45 ust. 1 UoR i art. 52 ust. 1 UoR
  6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego / nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego / art. 53 ust. 1 UoR
  7. Złożenie sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym / nie później niż w ciągu 15 dni po dniu zatwierdzenia. W razie niezatwierdzenia sprawozdania – nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 6 miesięcy od dnia bilansowego / art. 69 UoR

*Podmiot kontynuujący działalność, który za rok obrotowy przyjął rok kalendarzowy, powinien zamknąć księgi rachunkowe najpóźniej 31 marca. Ostateczne zamknięcie ksiąg powinno następić najpóźniej w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (tj. najpóźniej 15 lipca – przy założeniu, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia).