Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Wpłata gotówki na rachunek bankowy dostawcy nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów

Wpłata gotówki na rachunek bankowy dostawcy nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów

/
Data13 maj 2024

W wyroku z dnia 27 marca 2024 r. (sygn. I SA/Lu 33/24) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że wpłata gotówki na rachunek bankowy dostawcy nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).


Kontekst

Przedsiębiorca zwrócił się z prośbą o interpretację, ponieważ ze względu na zbliżający się termin płatności oraz brak wystarczających środków na swoim koncie bankowym, zdecydował się dokonać wpłaty gotówką na wskazane w fakturze konto bankowe. Wartość płatności przekraczała 15 000 zł. W związku z tym chciał dowiedzieć się, czy dokonanie płatności w formie gotówkowej na konto bankowe dostawcy, a nie przelewem między kontami bankowymi (czyli z jego konta na konto bankowe sprzedawcy), jest zgodne z przepisami zawartymi w art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy taka płatność może być uznana za koszt uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w świetle art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, że płatności za zakupione towary należy dokonywać za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, czyli przelewać środki z własnego rachunku bankowego na konto bankowe kontrahenta. Tylko w takiej sytuacji transakcje dokonane w ramach zakupu, mogą być uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów (pod warunkiem że pozostałe wymagania z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione). Opłacanie faktur poprzez wpłatę gotówki na konto bankowe dostawcy nie spełnia warunków określonych dla płatności dokonywanych za pośrednictwem rachunku płatniczego – wpłata gotówki na konto bankowe kontrahenta nie jest uznawana za płatność bezgotówkową.

W przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 zł, niezależnie od liczby płatności wynikających z tej transakcji, stosuje się wyłączenie określone w art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji płatności za nabyte towary w ramach transakcji przekraczającej 15.000 zł poprzez wpłatę gotówką bezpośrednio na konto bankowe sprzedawcy, wydatki poniesione na zakup tych towarów nie powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Warto zaznaczyć, że w kontekście tych dwóch przepisów (art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nasuwa się wniosek, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Naruszenie tego obowiązku, czyli dokonanie płatności całkowicie lub częściowo pomijając rachunek bankowy, oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w której płatność dotycząca danej transakcji została dokonana pomijając rachunek płatniczy. Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15.000 zł, ale każdą płatność (niezależnie od jej kwoty), dokonaną pomijając rachunek bankowy, jeśli jest to dokonywane w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł.


Orzeczenie sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 grudnia 2023 r. nr 0115-KDIT3.4011.647.2023.1.DP w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.


Źródła:

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.