Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Tag

Doradztwo prawne

Rolnictwo i przemysł spożywczy

/
Date17 Mar 2016
/
Rząd chce wstrzymać sprzedaż gruntów rolnych na pięć lat Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) mającej regulować obrót ziemią rolną od 1 maja. Ustawa została nazwana Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa...
Please Read More

Nowe przepisy o odsetkach od 2016 r.

/
Date10 Mar 2016
/
Categories
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostały wprowadzone istotne zmiany w przepisach dotyczących stóp oprocentowania w ramach transakcji handlowych, a także zmiany dotyczące podpisywania umów. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na te nowe przepisy, a w szczególności na odsetki za opóźnienie,...
Please Read More