Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Czytaj więcej o tag: Doradztwo prawne

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

/
Data02 lut 2024
11 stycznia 2024 roku pojawił się nowy projekt ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zawierający zmiany wprowadzone przez nowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prace legislacyjne nad projektem ustawy...
Czytaj więcej

Terminy wdrożenia usługi e-doręczeń

/
Data18 sty 2024
Doręczenie elektroniczne („e-doręczenie”) to rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne nadawanie i odbieranie korespondencji, zapewniając równoważność skutków prawnych z wysyłką listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa e-doręczeń została wprowadzona przez ustawę z...
Czytaj więcej

Interpretacja dotycząca warunków stosowania zwolnienia z podatku u źródła od dywidend

/
Data21 gru 2023
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nową i kontrowersyjną linię interpretacyjną dotyczącą warunków stosowania zwolnienia z podatku u źródła dywidend wypłacanych spółkom-matkom, którą zaobserwować można w serii ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu...
Czytaj więcej

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

/
Data16 paź 2023
Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ustanawiające formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Mowa o ustawie z...
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

/
Data10 paź 2023
W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie...
Czytaj więcej

Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

/
Data09 mar 2023
Przypominamy o zbliżającym się terminie realizacji obowiązku przekazania właściwym organom podatkowym określonych informacji dot. spółek nieruchomościowych za 2022 r. (dla większości podatników termin ten upływa z dniem 31 marca 2023...
Czytaj więcej

Spółki deweloperskie, a spółki nieruchomościowe

/
Data21 cze 2022
Zgodnie z ostatnio zaprezentowanym stanowiskiem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka prowadząca działalność deweloperską w zakresie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ich sprzedaży może być uznana...
Czytaj więcej

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce

/
Data30 maj 2022
W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wprowadzono szczególne przepisy, które mają na celu ułatwić obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Poniżej przedstawiamy dla Państwa zestawienie najważniejszych...
Czytaj więcej

Zwolnienie z podatku dochodowego od zysków spółek jawnych i komandytowych

/
Data16 mar 2022
15 grudnia 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną Nr DD5.8203.2.2021, w której potwierdził, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (np....
Czytaj więcej

Czy dokapitalizowanie spółki należy raportować jako schemat podatkowy?

/
Data20 sty 2022
Prowadzenie działalności gospodarczej na stale zmieniającym się rynku wymaga dużej elastyczności oraz umiejętności szybkiego i adekwatnego reagowania na pojawiające się trudności, ale również dostrzegania okazji do rozwoju. Niezależnie jednak od...
Czytaj więcej