Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

/
Data28 maj 2024

12 marca 2024 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych ustaw, przedstawiony przez Ministra Finansów. Nowe przepisy wprowadzają szereg istotnych zmian, które mają dostosować polskie prawo do unijnych regulacji oraz wzmocnić kontrolę nad przepływem środków pieniężnych. Jakie są kluczowe aspekty tego projektu?


Główne Cele Nowelizacji

Projekt ustawy obejmuje:

  • Dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów minerałów pochodzących z obszarów konfliktowych i wysokiego ryzyka.
  • Wzmocnienie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej.
  • Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Konfliktowe Minerały

„Konfliktowe minerały” obejmują cynę, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) oraz obszarów wysokiego ryzyka, takich jak niestabilne obszary pokonfliktowe. Unijni importerzy tych surowców muszą spełniać szereg obowiązków:

  • Dochowanie należytej staranności w łańcuchu dostaw: Importerzy muszą weryfikować i dokumentować pochodzenie minerałów oraz poddawać się audytom niezależnych podmiotów.
  • Zapobieganie negatywnym skutkom: Działania te mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków związanych z pozyskiwaniem tych surowców.

Dzięki nowym regulacjom, zwiększona zostanie przejrzystość finansowa transakcji dotyczących konfliktowych minerałów, co jest krokiem w stronę bardziej odpowiedzialnego handlu międzynarodowego.


Kontrola ex post

Zadania związane z kontrolą ex post importerów na terenie Polski będą przypisane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa określa procedurę wykonywania tych kontroli oraz moment ich wszczęcia. Firma importerska, otrzymując upoważnienie do kontroli, dostanie również wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających dochowanie należytej staranności w łańcuchu dostaw.


Transgraniczne przepływy środków pieniężnych

Nowelizacja przepisów ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które reguluje kontrolę nad środkami pieniężnymi wwożonymi i wywożonymi z UE. Kluczowe zmiany obejmują:

  • Zadania Krajowej Administracji Skarbowej: Kontrola deklaracji środków pieniężnych, obowiązek ujawniania środków pieniężnych w transporcie, weryfikacja deklaracji oraz przekazywanie informacji jednostkom analityki finansowej będą wykonywane wyłącznie przez organy KAS.
  • Zmiana w zakresie kontroli: Aktualnie te zadania wykonuje również Straż Graniczna, ale zgodnie z nowymi przepisami, będą one przypisane wyłącznie KAS.

Przepisy karne skarbowe

Proponowane zmiany w przepisach karnych skarbowych mają na celu:

  • Poprawę realizacji obowiązku rzetelnego zgłaszania: Zmiany mają na celu zapewnienie, że importerzy będą dokładnie zgłaszać wszystkie wymagane informacje.
  • Skuteczność działań Służby Celno-Skarbowej: Nowe przepisy umożliwią bardziej efektywne działania w zakresie kontroli środków pieniężnych przewożonych przez granicę.

Wejście w życie

Nowe przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowi zmiana dotycząca ustawy prawo dewizowe, związana z przestępstwami skarbowymi przy działalności kantorowej, która wejdzie w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia.


Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych ustaw jest krokiem w stronę większej przejrzystości i odpowiedzialności w handlu międzynarodowym. Dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji dotyczących konfliktowych minerałów oraz wzmocnienie kontroli przepływów finansowych pomoże w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nowe przepisy przyniosą korzyści nie tylko importerom, ale także całemu społeczeństwu, zapewniając bardziej przejrzyste i bezpieczne transakcje międzynarodowe.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.