Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Zmiany w podatku akcyzowym

Zmiany w podatku akcyzowym

/
Data22 mar 2021

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują następujące zmiany w ustawie o podatku akcyzowym:

Zmiana sposobu rejestracji dla celów akcyzy

Zgodnie z nowelizacją, podatnicy akcyzy są zobowiązani do dokonania rejestracji bądź jej aktualizacji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) za pośrednictwem nowej wersji platformy PUESC. Podmioty, które zostały zarejestrowane za pomocą dotychczasowego formularza AKC-R mają obowiązek uzupełnienia rejestracji w CRPA do 30 czerwca 2021 r.

Nowa grupa podmiotów zobowiązanych do rejestracji dla celów akcyzowych

W CRPA będą musiały zarejestrować się także podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi, które zużywają wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe, gaz LPG), a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które są pośredniczącymi podmiotami gazowymi albo węglowymi (handlują gazem ziemnym lub węglem).

Pełna lista podmiotów objętych obowiązkiem akcyzowym zawarta jest w art. 16 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ustaleniu czy Państwa działalność podlega obowiązkowi rejestracji, nasi wyspecjalizowani  doradcy podatkowi są do Państwa dyspozycji.

Pozostałe zmiany

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza także:

 • przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. możliwości zastosowania papierowego dokumentu dostawy dla wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz dla wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy;
 • umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 • objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:
  • sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych, zwolnionych od akcyzy;
  • sprzedaży przez pośredniczący podmiot przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby;
  • przemieszczenie eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
 • uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD z użyciem Systemu EMCS PL2;
 • dopuszczenie w określonych warunkach możliwości dokonania przez podmiot wysyłający zmiany środka transportu podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 • zwolnienie z obowiązku rejestracji przedsiębiorców produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

getsix Tax & Legal:

Aneta Majchrowicz-Bączyk

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Specjalizacja prawo podatkowe
getsix Tax & Legal
plPolskienEnglishdeDeutsch

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.