Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Kadry i płace

Warunki świadczenia pracy zdalnej w izolacji domowej

Warunki świadczenia pracy zdalnej w izolacji domowej

/
Data25 lut 2021

Do niedawna zgodnie z przepisami w trybie zdalnym mogły pracować osoby przebywające na kwarantannie. Natomiast sytuacja osób w izolacji domowej pozostawała prawnie nieuregulowana. Dzięki zmianie art. 4h specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, aktualnie możliwe jest świadczenie pracy w trybie zdalnym także przez pracowników przebywającym w izolacji domowej, pod warunkiem, że zgodzi się na to pracodawca lub zatrudniający oraz sam pracownik.

W związku z powyższą zmianą, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

Wynagordzenie za pracę w izolacji domowej

W przypadku świadczenia pracy zdalnej w trakcie izolacji, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie, a nie wynagrodzenie za czas niezdolności praconika do pracy (według art. 92 Kodeks pracy) lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Zgoda pracodawcy lub zatrudniającego na pracę zdalną w izolacji domowej

Powyższa zmiana przepisów nie precyzuje w jakiej formie powinna być wyrażona zgoda pracodawcy / zatrudniającego i pracownika, natomiast warto taką zgodę wiarygodnie udokumentować np. w formie pisemnej (tradycyjny dokument) lub elektronicznej (np. e-mail).

Praca zdalna w izolacji domowej a faktyczny stan zdrowia pracownika

Praca w izolacji nie powinna być świadczona przez osoby niezdolne do pracy i ryzyko w tym zakresie obciąża pracodawcę. W związku z tym pracownik powinien dostarczyć pracodawcy lub zatrudniającemu oświadczenie, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych w trybie zdalnym podczas izolacji domowej. Warto także zobowiązać pracownika do niezwłocznego  przekazywania informacji, gdyby stan jego zdrowia uległ pogorszeniu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące kadr i płac lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

HR & Payroll

Anna Urban-Kicka class=

Anna Urban-Kicka
Senior Manager
Head of HR & Payroll Department
plPolskienEnglishdeDeutsch

HR & Payroll

Nasi wyspecjalizowani specjaliści ds. Kadr i Płac pod przewodnictwem Pani Anny są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.