Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Legal

„Tarcza antykryzysowa 3.0” - wsparcie dla polskich przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa - uzupełnienie do wersji 2.0

„Tarcza antykryzysowa 3.0” – uzupełnienie do wersji 2.0

/
Date01 cze 2020

Regularnie informujemy Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych. W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, w tym ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W dniu 30 kwietnia ta druga ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu. Prace rządu nad ustawą o dopłatach wciąż trwają, choć, jak wynika z harmonogramu prac Sejmu, już jutro Sejm ma się zająć także tą ustawą.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie obowiązujących już rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0 i 2.0, z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania te oznaczyliśmy kolorem czarnym. Natomiast zmiany i uzupełnienia, proponowane w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej obecnie tarczą antykryzysową 3.0., zaznaczyliśmy na czerwono. Dodatkowo kursywą wskazaliśmy na zmiany przewidywane „ustawą o dopłatach”, która jednak nadal nie została uchwalona, a nawet w ostatecznej wersji przekazana Sejmowi.

Niniejsze streszczenie zostało przygotowane przez naszego partnera kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm i zostało nam udostępnione abyśmy mogli przekazać je Państwu.

Legal Force

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

Pobierz PDF

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.