Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Czytaj więcej o tag: Doradztwo podatkowe

System One Stop Shop (OSS) a zmiany w VAT

/
Data07 lip 2021
Dotychczas wszystkie firmy e-commerce z UE, które sprzedają towary do innych krajów UE, po przekroczeniu ustalonego progu sprzedaży (w zależności od kraju próg wynosi od 35.000 EUR do 100.000 EUR)...
Czytaj więcej

“Ulga dla młodych” a umowy zlecenie z przeniesieniem praw autorskich

/
Data27 kw. 2021
Umowy zlecenie zawierane z osobami, które nie ukończyły 26 rok życia, są chętnie wybieraną formą współpracy z uwagi na zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148...
Czytaj więcej

Przedłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2020

/
Data27 kw. 2021
W związku z pandemią COVID-19, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych: o 3 miesiące (końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego) – termin na sporządzenie sprawozdania...
Czytaj więcej

VAT w Polsce – Rejestracja VAT i VAT-EUR

/
Data14 kw. 2021
getsix® pomaga polskim i zagranicznym firmom w zakresie rejestracji VAT (podatku od wartości dodanej) oraz VAT-EUR w Polsce. Zajmujemy się całym procesem uzyskania polskiego numeru VAT i VAT UE. Reprezentujemy...
Czytaj więcej

Nadchodzące terminy składania deklaracji: CBC-P oraz ORD-U

/
Data22 mar 2021
Informujemy o zbliżających się terminach w zakresie: 1. Złożenia powiadomienia CBC-P Country-by-Conutry report (CBC-R) to mechanizm raportowania określony w Ustawie z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych...
Czytaj więcej

Zmiany w podatku akcyzowym

/
Data22 mar 2021
Od 1 lutego 2021 r. obowiązują następujące zmiany w ustawie o podatku akcyzowym: Zmiana sposobu rejestracji dla celów akcyzy Zgodnie z nowelizacją, podatnicy akcyzy są zobowiązani do dokonania rejestracji bądź...
Czytaj więcej

Zmiana przepisów odnośnie krajowych korekt faktur sprzedaży

/
Data19 mar 2021
Nasz dział Customer Relation we współpracy z działem księgowym przygotował następujące wyjaśnienie zmian polskich przepisów dotyczących Slim VAT. 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie tzw. pakiet SLIM VAT (Simple,...
Czytaj więcej

Istotne zmiany podatkowe, związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19

/
Data25 lut 2021
W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, wprowadzone zostały istotne zmiany podatkowe, dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiany dotyczące podatku dochodowego...
Czytaj więcej

Nowe obowiązki dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR)

/
Data18 gru 2020
Polskie przepisy w określonych okolicznościach przewidują obowiązek złożenia dwóch niezależnych od siebie rodzajów informacji związanych z cenami transferowymi: Informacji o cenach transferowych przekazywanej Szefowi Krajowej Admiracji Skarbowej transferowych (dalej: „TPR”);...
Czytaj więcej

Subwencja z PFR nie stanowi przychodu podatkowego

/
Data02 gru 2020
Subwencja finansowa otrzymana przez podatnika w ramach rządowego programu dla MMŚP w związku ze zwalczaniem skutków pandemii w Polsce nie jest przychodem podatkowym. Dotyczy to wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju...
Czytaj więcej