Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Zwiększone kontrole w zakresie cen transferowych

Zwiększone kontrole w zakresie cen transferowych

/
Data11 mar 2024

Ministerstwo Finansów podało, że urzędy skarbowe będą zwiększać kontrole w obszarze cen transferowych. Dane pokazują, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku urzędy przeprowadziły ponad 12,8 tysięcy kontroli podatkowych i ponad 7 tysięcy kontroli celno-skarbowych.

W obliczu globalizacji i zwiększonej wymiany handlowej między spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, kwestie związane z cenami transferowymi oraz ich nadzorowaniem są istotne zarówno pod względem gospodarczym, jak i podatkowym. Mechanizmy ustalania cen transferowych mogą być wykorzystywane w celu obniżania podatków lub nawet unikania ich całkowicie, zamiast służyć właściwemu wycenianiu transakcji.

Obecnie ceny transferowe są najczęstszym obszarem, który podlega kontroli. Analizie mogą zostać poddane transakcje zawarte w okresach, które jeszcze nie uległy przedawnieniu. Ceny transferowe podlegają przedawnieniu po 5 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym doszło do transakcji objętej cenami transferowymi.

Podmioty do kontroli są coraz skrupulatniej wybierane dzięki zgromadzeniu i analizie coraz większej ilości danych (zwłaszcza z formularza TPR). Obecnie do kontroli typowane są podmioty, u których istnieje większe prawdopodobieństwo doszacowania dochodu, niż miało to miejsce kilka lat temu.

Coraz częściej sprawdzane są transakcje między spółkami w ramach jednej grupy. Najczęściej weryfikowane są transakcje dotyczące usług niematerialnych, zwłaszcza tych o niskiej wartości dodanej. Dodatkowo, szczególnie dokładnie analizowane są transakcje związane z udostępnianiem znaków towarowych lub innych wartości niematerialnych i prawnych, trudnych do oceny pod względem wartości. Warto zauważyć, że w przeszłości takie transakcje były wykorzystywane przez podatników do agresywnej optymalizacji podatkowej, co tłumaczy zwiększone zainteresowanie ze strony organów podatkowych.

Organy podatkowe szczególnie interesują również transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi, które mają swoje siedziby lub zarządy w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Korzystne stawki podatkowe, preferencje podatkowe lub nawet brak opodatkowania pewnych dochodów w tych krajach skłaniają podatników do transferowania swoich dochodów właśnie tam. Dlatego też, w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi mającymi siedziby w tzw. rajach podatkowych, należy zachować szczególną ostrożność.

Należy zauważyć, że oprócz obowiązku uregulowania zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę oraz dodatkowych kar finansowych, istnieje szereg innych negatywnych konsekwencji związanych z nieprawidłowościami w obszarze cen transferowych. Przedsiębiorcy, reprezentanci spółek oraz członkowie zarządów spółek kapitałowych mogą również ponosić osobistą odpowiedzialność karną za tego rodzaju nieprawidłowości. Stawki kar określone w Kodeksie Karnym Skarbowym systematycznie rosną, a potencjalne kary mogą sięgać nawet milionów złotych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.