Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Opinia zabezpieczająca dotycząca restrukturyzacji i przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opodatkowania jej według estońskiego CIT

Opinia zabezpieczająca dotycząca restrukturyzacji i przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opodatkowania jej według estońskiego CIT

/
Data20 lut 2024

22 stycznia 2024 opublikowano komunikat dotyczący wydania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) opinii zabezpieczającej z dnia 29 listopada 2023 roku dotyczącej procesu wystąpienia komandytariusza ze spółki komandytowej oraz przekształcenia jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która wybierze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (sygn. DKP1.8082.2.2023).

Przedmiotem opinii były czynności obejmujące m.in.:

  • wystąpienie przez spółkę z o.o. ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia, jednocześnie zmieniając funkcję jednego z dotychczasowych komplementariuszy na komandytariusza (co jest niezbędne, aby spółka mogła przyjąć model estoński)
  • określenie nowego podziału zysków i strat w spółce
  • przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  • wprowadzenie spółki w model estoński.

Przejście na model estoński oznacza, że pod względem podatkowym komplementariusz i komandytariusz są obciążani równomiernie, w przeciwieństwie do „tradycyjnego” podatku CIT, gdzie komplementariusze mogą korzystać z bardziej opłacalnego odliczenia niż komandytariusze. Z tego powodu korzystanie z tej formy prowadzenia działalności traci sens, gdy jeden ze wspólników mógłby ponosić pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nie osiągając przy tym korzyści podatkowej.

Spółka, w której planowano przeprowadzenie reorganizacji, wskazała, że celem jest uzyskanie większej elastyczności w doborze osób zarządzających spółką – po przekształceniu wykwalifikowani specjaliści będą mogli zarządzać spółką bez konieczności stawania się jej wspólnikami. Reorganizacja miała także na celu zmniejszenie ryzyka biznesowego związanego z formą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych celów tych działań było osiągnięcie korzyści podatkowej.

Szef KAS stwierdził, że mimo uzyskania korzyści podatkowych w wyniku restrukturyzacji, zastosowany sposób działania nie jest sztuczny ani nie stoi w sprzeczności z przedmiotem, ani celem ustawy.

Takie stanowisko organu podatkowego z pewnością korzystne jest dla wielu podatników, którzy rozważają przeprowadzenie reorganizacji prowadzonej działalności w celu korzystania z ryczałtu od dochodów spółek.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.