Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Sankcje za niedopełnienie obowiązków cen transferowych

Sankcje za niedopełnienie obowiązków cen transferowych

/
Data02 sty 2024

Przypominamy o obowiązku przesłania informacji o cenach transferowych za 2022. Termin na złożenie informacji dla podmiotów, dla których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, upływa 31 stycznia 2024 r. W stosunku do pozostałych podatników obowiązuje termin ustawowy, a więc do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.


Sankcje za niedopełnienie obowiązków cen transferowych

Obowiązujące aktualnie regulacje Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) nakładają surowe sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Działania, które podlegające sankcjom obejmują:

  • brak przygotowania dokumentacji
  • niedołączenie grupowej dokumentacji
  • sporządzenie dokumentacji cen transferowych w sposób niezgodny ze stanem faktycznym.

Zgodnie z aktualnymi postanowieniami Kodeksu Karno-Skarbowego, naruszenie obowiązków związanych z informowaniem właściwego organu podatkowego o cenach transferowych (w formie formularza TPR), lub przekazywanie w tych informacjach danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych lub rzeczywistym stanem, podlega obecnie karze grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast opóźnione złożenie informacji podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Kary nałożone zgodnie z przepisami KKS nie są jedynymi sankcjami, które grożą podatnikowi za niewywiązanie się z obowiązku dokumentacyjnego, przepisy (Ordynacja podatkowa) przewidują możliwość nałożenia dodatkowych sankcji w przypadku zaniedbań związanych z cenami transferowymi, które prowadzą do zaniżenia podatku lub zawyżenia straty.

Stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego zależy od rodzaju naruszenia i wynosi:

  • 10% od niewłaściwie zaniżonego dochodu lub zawyżonej straty wynikającej z niewłaściwego zastosowania cen transferowych, przy czym wymagane jest również uregulowanie podatku i odsetek należnych za opóźnienie.
  • 20% w przypadku braku przedłożenia dokumentacji cen transferowych lub przedłożenia dokumentacji w niekompletnej formie lub gdy podstawa dodatkowego obciążenia podatkowego przekracza kwotę 15 mln PLN;
  • 30% w przypadku braku przedłożenia dokumentacji cen transferowych, gdy jednocześnie wartość podstawy do ustalenia dodatkowego obciążenia podatkowego przekracza 15 mln PLN.

Jeśli podatnik uzupełni niekompletną dokumentację podatkową w terminie wskazanym przez organ, nie dłuższym niż 14 dni, to nie zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie może zostać nałożone na osobę fizyczną, która ponosi w tym przypadku odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe.

Dane statystyczne wskazują, że liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych w zakresie cen transferowych rośnie z roku na rok. Zauważalny jest także trend wzrostowy efektywności kontroli, co oznacza większą liczbę kontroli zakończonych oszacowaniem dochodu.

Organy podatkowe dysponują coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami umożliwiającymi skuteczną kontrolę warunków transakcji zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe będą nadal priorytetem kontroli Ministerstwa Finansów, ponieważ dotyczą dużych wartości finansowych, są trudne do oceny i mogą prowadzić do uszczupleń dochodów państwa.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.