Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Biznes w Polsce

Przedłużenie zasad wjazdu do Polski z zagranicy

Przedłużenie zasad wjazdu do Polski z zagranicy

/
Date03 wrz 2021

Rząd zdecydował się przedłużyć obostrzenia związane z wjazdem do Polski z zagranicy. Pierwotnie obostrzenia miały obowiązywać do końca wakacji, ostatnią nowelizacją rozporządzenia przedłużono je o kolejny miesiąc – do 30 września 2021 r. Poniżej przypominamy obowiązujące zasady.

I. Strefa Schengen

Co do zasady osoby przyjeżdżające do Polski ze strefy Schengen muszą posiadać przy sobie negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem. Jednocześnie negatywny wynik testu zwalnia je automatycznie z obowiązku odbywania kwarantanny.

Testu nie muszą wykonywać i kwarantannie nie podlegają m.in. osoby przyjeżdżające do Polski w celach służbowych, zawodowych, zarobkowych z państw UE sąsiadujących z Polską, tj. z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy i Szwecji. Zasada ta obowiązuje przy przekraczaniu granicy każdym pojazdem samochodowym oraz pieszo.

Przypominamy, że w przypadku przylotu do Polski samolotem zasady są nieco odmienne. Każda osoba przylatująca do Polski musi posiadać przy sobie negatywny wynik testu. Jednocześnie negatywny wynik testu zwalnia je automatycznie z obowiązku odbywania kwarantanny.

Rodzaje testów: Obecnie z kwarantanny zwalniają testy PCR oraz testy antygenowe. Wynik testu jest ważny przed 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku i powinien być dostępny w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

II. Strefa non-Schengen

Co do zasady osoby wjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen nie muszą posiadać przy sobie negatywnego wyniku testu na koronawirusa i podlegają obowiązkowej kwarantannie po przyjeździe. Nie mogą się z niej zwolnić na podstawie negatywnego wyniku testu wykonanego przed przylotem, chyba że wynik testu diagnostycznego został poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

W przypadku podróży służbowej z kwarantanny zwolnione będą tylko osoby zaszczepione lub które zakończyły obowiązkową izolację, nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy, bądź które posiadają negatywny wynik testu poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID. Inne osoby, nawet przylatując w celach zawodowych, muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie, ale mogą ją skrócić, wykonując test po 7 dniach i otrzymując jego negatywny wynik.

III. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy

Z powyższych obowiązków (wykonania testu i poddania się kwarantannie) są zwolnione osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy. Zaszczepieni i ozdrowieńcy mogą wjeżdżać do Polski bez tych ograniczeń. Muszą posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ich status. Zwolnienie dotyczy zarówno przyjazdów ze strefy Schengen, jak i non-Schengen.

Źródło: Informacja przygotowana przez naszego partnera – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm
SDZLEGAL Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.