Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Tax

System One Stop Shop (OSS) a zmiany w VAT

System One Stop Shop (OSS) a zmiany w VAT

/
Date07 lip 2021

Dotychczas wszystkie firmy e-commerce z UE, które sprzedają towary do innych krajów UE, po przekroczeniu ustalonego progu sprzedaży (w zależności od kraju próg wynosi od 35.000 EUR do 100.000 EUR) zobowiązane były zarejestrować się i płacić podatek VAT w kraju nabywcy.

Komisja Europejska wprowadziła zmiany w tym zakresie – od 1 lipca 2021 r. powyżej opisana zasada została zniesiona i zastąpiona nowym ogólno-unijnym progiem w wysokości 10.000 EUR (łącznie do wszystkich krajów UE). Poniżej tego nowego progu można nadal stosować krajowe przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do sprzedaży transgranicznej. W przypadku sprzedaży powyżej tego progu przedsiębiorcy są zobowiązani do zapłaty podatku VAT w państwie członkowskim, w którym znajdują się ich nabywcy. Aby tego dokonać, można zarejestrować się w nowym systemie OSS UE w kraju, w którym znajduje się siedziba firmy.

Każde państwo członkowskie UE będzie dysponowało portalem internetowym OSS, na którym przedsiębiorstwa będą mogły się zarejestrować. Ta pojedyncza rejestracja będzie jednak ważna dla całej sprzedaży konsumentom we wszystkich państwach członkowskich UE.

Przedsiębiorcy będą musieli stosować stawkę VAT obowiązującą w państwie członkowskim, do którego wysyłane są towary.

Przekazując księgowanie do naszego doświadczonego zespołu księgowego, mają Państwo pewność, że Państwa rozliczenia podatkowe będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi oraz prawem Unii Europejskiej.


One Stop Shop sprzedaż wysyłkowa

Założenia systemu OSS – One Stop Shop zostały zdefiniowane w Dyrektywie Europejskiej nr 2017/2455, której celem jest uproszczenie procesów podatkowych dla sprzedawców e-commerce. Zgodnie z nowymi przepisami, dostawy towarów B2C powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu przeznaczenia.

System umożliwia zgłaszanie wszystkich transakcji wysyłkowych do końcowych klientów, dokonanych w Europie w ramach jednej, skonsolidowanej deklaracji VAT, składanej w kraju, w którym sprzedawca posiada siedzibę. W efekcie przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą online do osób prywatnych, po przekroczeniu ustawowego progu w wysokości 10 tys. EUR, będą zobligowani do rozliczania podatku nową metodą.

Co kwartał należy złożyć deklarację podatkową wykazując wartość sprzedaży w każdym kraju Unii Europejskiej. Co ważne, stawki podatku będą tożsame z krajem odbiorcy towarów lub usług mimo, że rozliczenie podatku będzie następowało w kraju siedziby firmy.

Dzięki OSS, wymagana będzie tylko jedna rejestracja w OSS oraz ewidencjonowanie sprzedaży przez okres 10 lat.


Sprzedaż przez Marketplace jak np. Amazon, eBay etc. a OSS

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż poprzez platformę np. Amazon, eBay etc. również mogą skorzystać z programu One Stop Shop. Jednak, jeśli dodatkowo składują towar w magazynach Amazon (również poza Unią Europejską – np.UK), może zaistnieć konieczność rejestracji do VAT. Dotyczy to w szczególności tych firm, które korzystają z ogólnoeuropejskiego programu FBA. Każdą sprzedaż lokalną z tych magazynów, jak również przesunięcie tych towarów do i z innego magazynu należy zgłosić w krajowej deklaracji VAT. W tym celu potrzebny będzie numer VAT.

Aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami, w niektórych sytuacjach sprzedaż poprzez platformy handlowe typu Amazon będzie dwuetapowa. Gdy dojdzie do sprzedaży, sprzedawca sprzeda towar na platformę handlową na zasadach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z zerową stawką VAT. Następnie platforma handlowa odsprzeda ów towar klientowi docelowemu obciążając go dodatkowo stawką VAT ustanowioną w kraju przeznaczenia.

Jeżeli prowadzą Państwo sprzedaż online na terenie Europy oraz potrzebują Państwo wsparcia w zakresie zgodności z europejskim podatkiem VAT, zapraszamy do skorzystania z naszej dedykowanej usługi – amavat®. Nasi specjaliści doradzą Państwu w zakresie VAT Compliance dla e-commerce.


Zapłata podatku VAT

Jak wskazuje dyrektywa, podatnik korzystający z procedury szczególnej (lub jego pośrednik) „…dokonuje płatności VAT, podając odniesienie do właściwej deklaracji VAT, nie później niż w momencie upływu terminu, w którym trzeba złożyć deklarację. Płatności dokonuje się na rachunek bankowy prowadzony w euro wskazany przez państwo członkowskie identyfikacji. Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro, mogą wymagać, aby płatności były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w ich własnej walucie”.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące powyższego temat lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
plPolskienEnglishdeDeutsch

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.