Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Istotne zmiany podatkowe, związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19

Istotne zmiany podatkowe, związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19

/
Data25 lut 2021

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, wprowadzone zostały istotne zmiany podatkowe, dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

 1. Przedłużony do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii, ogłoszony z powodu COVID-19, zostaje termin, dla podwyższonych limitów zwolnienia z PIT, tj.:
  1. zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji;
  2. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci;
  3. określonych w ustawie o PIT wartości otrzymanych przez pracownika ze świadczeń Zakładowego Funduszu Zaświadczeń Socjalnych (ZFŚS), oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 wypłacanych z innych źródeł.
 2. Bezterminowo wolne od PIT będą świadczenia postojowe, dodatkowe świadczenia postojowe, świadczenia polegające na zakweterowaniu i wyżywieniu oraz zasiłki otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19.

Zmiany wspólne dla PIT i CIT

 1. Przedłużona zostaje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanego zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19, przy czym w CIT zwolnienie to stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
 2. W PIT i CIT wprowadzone zostaje zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres:
  1. od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  2. od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
 3. W PIT i CIT zmienione zostało brzmienie przepisu regulującego “ulgę na złe długi w podatku dochodowym” w przypadku podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19:
  1. w przypadku PIT – wskazane przez ulgę uprawnienia można zastosować po 30 dniach od upływu terminu płatności, określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, zamiast 90, jak przepisy stanowiły dotychczas. Zmiana obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
  2. w przypadku CIT – wskazane przez ulgę uprawnienia także można zastosować po 30 dniach od upływu terminu płatności, przy czym przy czym w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, temu uprawnieniu będą podlegać wierzytelności objęte do końca tego roku kalendarzowego uprawnieniem o którym mowa w ustawie o CIT.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

getsix Tax & Legal:

Aneta Majchrowicz-Bączyk

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Attorney at law (PL)
Head of getsix Tax & Legal
plPolskienEnglishdeDeutsch

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.