Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Gospodarka i polityka

Nowe minimalne stawki płac 2018: Musisz to wiedzieć

/
Date05 sty 2018

Ze skutkiem od 1 stycznia obowiązują nowe stawki minimalne w Polsce. W stosunku do roku poprzedniego minimalne zarobki wzrosły o 100 złotych brutto. W nowym roku będzie również obowiązywać nowa minimalna stawka godzinowa. Nowelizacja ustawy o płacy minimalnej dotyczy łącznie około 1,4 miliona pracowników w Polsce.

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie to ustawowa pensja, którą pracodawca musi zapłacić pracownikowi za pracę w pełnym wymiarze godzin, niezależnie od poziomu kompetencji pracownika, stanowiska, składników wynagrodzenia i warunków pracy.

Ustawowe wynagrodzenie minimalne wynosi w roku 2018, 47,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W związku z tym jest ono o 5% wyższe niż przed rokiem. Wynagrodzenie nie obejmuje pracy w nadgodzinach, pracy w porze nocnej, nagród i odpraw emerytalnych.

W 2018 r. pracownik w Polsce będzie musiał zarabiać co najmniej 2.100,00 zł brutto, co po odliczeniu podatku i składki wyniesie 1.530,00 zł netto. W 2017 r. było to 1.460,00 zł netto.

Minimalna stawka godzinowa

Stawka godzinowa dotyczy nie tylko pracowników, którzy pracują na podstawie umów zlecenia. Dotyczy to również osób prowadzących działalność na własny rachunek, które realizują umowy na czas określony dla innych przedsiębiorstw. Minimalne wynagrodzenie godzinowe dotyczy wszystkich umów, niezależnie od rodzaju naliczeń (na przykład stawki dziennej, tygodniowej itp.).

Zwolnieni z minimalnej stawki godzinowej wynagrodzeń są m.in. osoby samozatrudnione, które decydują o czasie i miejscu zamiany zlecenia, jeśli wynagrodzenie zależy od osiągniętego zysku.

Minimalna stawka godzinowa jest podwyższana według minimalnego tempa wzrostu płac. W 2018 r. zostanie ona zwiększona o 0,70 zł do 13,70 zł brutto za godzinę.

Dodatek za pracę w nocy

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia będzie miało wpływ na świadczenia wypłacane pracownikom w oparciu o minimalne wynagrodzenie. Na przykład dodatek za pracę w porze nocnej musi być zapłacony za każdą godzinę przepracowaną w nocy. Ich kwota wynosi 20% stawki godzinowej, która jest obliczana odpowiednio z minimalnego wynagrodzenia. Jest to stawka minimalna – pracodawca może ustalić wyższy zasiłek.

Odprawy

Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma również decydujące znaczenie dla odprawy dla pracownika przy zwolnieniach grupowych. W zależności od stażu pracy pracownik otrzymuje odprawę w wysokości do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jednak ustawodawca wprowadził pułap odpraw. Odpowiada to 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. Będzie to 31.500,00 zł, w porównaniu z 30. 000,00 zł w roku poprzednim.

Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenia społeczne ZUS płacą 5% więcej. Składki będą naliczane na podstawie określonej kwoty, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. obowiązuje stawka 630 zł. Pracodawcy płacą łącznie 200,16 zł składek na ubezpieczenia społeczne.