Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ News i Infos w Polsce

Nowelizacja dotycząca nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

/
Date31 sty 2017

W nowelizacji ustawy ustawodawca rozszerzył obowiązek informacyjny dotyczący nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Według niej notariusze posiadają obowiązek przekazania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w Warszawie nawet notarialnie udokumentowane umowy dotyczące sprzedaży akcji, udziałów w spółce lub praw i obowiązków, na podstawie których cudzoziemiec staje się właścicielem lub współwłaścicielem spółki handlowej, która jest właścicielem nieruchomości na terenie Polski.

Ponadto nowelizacja przewiduje również, że administracja publiczna musi przekazać ostateczne decyzje, na podstawie których cudzoziemcy nabywają nieruchomości w Polsce. Przez zmiany ustawowe, które weszły w życie, Ministerstwo Spaw Wewnętrznych chce uzyskać wyczerpującą wiedzę na temat nabywania nieruchomości przez cudzoziemców by móc szybko zareagować w razie naruszenia przepisów prawnych.

Według najnowszych informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych cudzoziemcy nabyli od 1990 roku do przełomu 2015/2016 około 52000 hektarów ziemi w Polsce.

Źródło: „Wirtschafts-Markt Polen“, Ausgabe 238