Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Gospodarka i polityka

Ustawa dotycząca energii odnawialnej: Zmiana priorytetów wsparcia

/
Data25 sie 2016

Sejm na początku czerwca uchwalił nowelę ustawy o OZE, wniesioną przez posłów narodowo-konserwatywnej partii PiS. Ustawa została wniesiona w ubiegłym roku jeszcze przez parlament poprzedniej kadencji, a miała na celu zastąpienie systemu wsparcia zielonych certyfikatów przez system aukcyjny. Ten system aukcyjny podlega na tym, że strona państwowa rozpisuje ilości energii pochodzące z odnawialnych źródeł energii, które przez okres czasu 15 lat muszą być dostarczone. Te ilości energii wówczas sprzedawane są za cenę ustaloną na aukcji przez licytanta, który ze swoją ofertą przebił konkurencję niższą ceną.

W uchwalonej ostatnio noweli uległy zasadniczej zmiany ustalone wcześniej priorytety wsparcia. Postanowiono, iż na największe wsparcie w systemie aukcyjnym mogą liczyć takie technologie, które „zapewniają wygenerowanie energii w stabilny i przewidywalny sposób”. Za pomocą tej formuły ustala się, że elektrownie wiatrowe oraz instalacje solarne otrzymują najniższe wsparcie publiczne. W nowelizacji ustawy wraca się do możliwości pełnego wsparcia dla technologii wykorzystującej współspalanie biomasy (przede wszystkim drewno) przy wytrwarzaniu energii z węgla. W związku z tym wprowadza się w nowelizacją ustawy pojęcie „lokalnej biomasy”. Przy czym to pojęcie określa biomasę, która pochodzi z miejsca o promieniu 300 km od elektrownii. W przypadku takiej regulacji, biomasa pochodząca z innych krajów UE nie może być użyta jako źródło zielonej energii w elektrowniach, które otrzymują wsparcie publiczne.

Dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nowelizacja ustawy stoi w sprzeczności z prawem UE, m.in. ze względu na powyższe przepisy. Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę na to, że pod naciskiem lobby węglowego takie technologie otrzymują pełne wsparcie, które korzystają ze współspalania biomasy przy wytwarzaniu energii z węgla.

Źródło: „Wirtschafts-Markt Polen”, Wydanie 232