Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Kadry i płace

Nowe regulacje kadrowo-płacowe na rok 2016

/
Data04 mar 2016

Najważniejsze zmiany w roku 2016:

 1. Płaca minimalna w roku 2016 wyniesie 1850,00 zł PLN.
 2. Zmianie ulegają możliwości pracodawcy do zawierania umów na czas określony oraz okresy ich wypowiadania:
 3. Od roku 2016 od 22.02.2016 pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko 3 umowy na czas określony, a maksymalny okres ich łącznego trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. Zawarcie umowy dłużej niż 33 miesiące spowoduje, że po upływie tego okresu z mocy prawa umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

  Zrównane zostały okresy wypowiedzenia umowy [nie ma różnicy czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony] okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:

  • 2 tyg., jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik była zatrudniony co najmniej 3 lata.

  Pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia.

 4. Dni ustawowo wolne od pracy w 2016 roku:
  • 1 stycznia (piątek) Nowy Rok
  • 6 stycznia (Środa) Trzech Króli
  • 27 marca (niedziela) Wielkanoc
  • 28 marca (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (niedziela) Święto Pracy
  • 3 maja (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
  • 15 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego
  • 26 maja (czwartek) Boże Ciało
  • 15 sierpnia (poniedziałek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (wtorek) Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (piątek) Święto Niepodległości
  • 25 grudnia (niedziela) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie (drugi dzień)
  • Uwaga: Nadal obowiązuje regulacja, że za święto przypadające w sobotę, przysługuje dzień wolny od pracy.

 5. Opieka na zdrowe dziecko 2 dni – zmiana
 6. W ciągu roku kalendarzowego pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje 16 godzin albo 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania zwolnienia (w dniach lub godzinach) decyduje pracownik w pierwszym wniosku o jego udzielenie składanym w danym roku.

 7. Od 2 stycznie 2016 weszły w życie przepisy, które przewidują, że lekarz wystawiać będzie zwolnienie w formie elektronicznej co widoczne będzie w portalu internetowym ZUS-u. Nowe regulacje będą od początku roku 2016 wdrażane w życie. Dlatego pracodawca może skontrolować niezdolność do pracy już od pierwszego dnia.
 8. Przypominam, że do 31 stycznia 2016, w przypadku rezygnacji z ZFŚP oraz świadczenia urlopowego, należy zakomunikować pracownikom, że ZFŚP nie zostanie utworzony i nie zostaną wypłacane świadczenia urlopowe. Informacja musi pojawić się w miejscu ogólnodostępnym, tak aby każdy pracownik miał możliwość się z nią zapoznać.
 9. Przypominam, że od 1 kwietnia 2016 zmianie może ulec stopa procentowa składki wypadkowej bowiem okres obowiązujący od 1 kwietnia 2015 kończy się z dniem 31 marca 2016.
 10. Źródło: getsix® Group (Styczeń, 2016)