Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Gospodarka i polityka

Produkt krajowy brutto wzrósł o 3,3%

/
Data27 sty 2016

Gross Domestic Product increase

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wartość produktu krajowego brutto (PKB) wzrosła w drugim kwartale o 3,3%. W tym samym tempie wzrósł także popyt krajowy, stanowiący istotny czynnik wzrostu PKB. Na ów wzrost pozytywnie wpłynął także poziom ogólnego spożycia: + 1,9% w przypadku gospodarstw domowych, i 0,5% w sektorze publicznym.

W przypadku popytu inwestycyjnego odnotowano wzrost na poziomie 1,1%, aczkolwiek przy niewielkim negatywnym udziale przyrostu rzeczowych środków obrotowych. W przypadku eksportu netto, zgodnie z danymi urzędu statystycznego odnotowano w drugim kwartale “jedynie nieznaczny przyrost” rzędu 0,8%.

Analitycy i ekonomiści oceniają przedstawione dane gospodarcze jako zadowalające, aczkolwiek wyrażają rozczarowanie, że w kontekście dynamicznego wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale roku, można było spodziewać się kontynuacji tego tempa w drugim kwartale. Wskazywali tutaj przy tym zwłaszcza na tendencję regresową dynamiki rozwoju inwestycyjnego, jak także niewielką chęć przedsiębiorców do podejmowania inwestycji.

Również i ostatnie, przedstawione aktualnie dane liczbowe za lipiec nie pozwalają zakładać, iż w obecnym kwartale tempo rozwoju zmieni bieg na wyższy. W lipcu wzrost gospodarczy wykazywał 3,8%. Wobec poziomu wzrostu z miesiąca poprzedzającego (7,6%) oznacza to spadek o połowę.

Żródło: Wirtschaftsmarkt Polen (Wrzesień, 2015r.)