Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Finanse i księgowość

Sprzedawcy Amazon oraz kwestia podatku VAT w Polsce

/
Date04 gru 2015

logo-amavat-services-poland-300x58

Wielu klientów getsix® to zagraniczni sprzedawcy firmy Amazon z innych krajów Unii Europejskiej (UE) bądź z krajów spoza UE.

getsix zajmuje się procesem proces rejestracji VAT na rzecz tychże dealerów firmy Amazon w Polsce, jak również dalszymi procedurami zgodności w odniesieniu do podatku VAT. Cała korespondencja powadzona jest po niemiecku lub po angielsku i w większości wypadków informacje przekazywane są drogą elektroniczną (e-mail). getsix® udziela wszystkim sprzedawcom firmy Amazon niezbędnych informacji dotyczących kwestii podatku VAT, jak również zajmuje się prowadzeniem korespondencji z polskimi organami podatkowymi w imieniu tychże sprzedawców firmy Amazon.

W getsix® zajmujemy się następującymi kwestiami dotyczącymi sprzedawców Amazon w ramach naszych usług amavat: poland-vat-fba.eu

  • Sprzedaż towarów na odległość / przypadki progowe: Sprzedawcy Amazon dokonują handlu towarami z innego kraju UE na rzecz polskich klientów prywatnych i nie mogą przekroczyć progu160.000,00 zł w roku kalendarzowym. Po osiągnięciu tego progu wymagana jest rejestracja danego sprzedawcy Amazon w zakresie polskiego podatku VAT.
  • Pakiet Realizacji Zobowiązań dla Amazon (FBA) / Obsługa Zobowiązań dla Amazon: Sprzedawca Amazon będzie korzystać z polskiego Pakietu FBA bądź z Obsługi Zobowiązań dla Amazon. Towary składowane są w hurtowni Amazon na terenie Polski i wysyłane do klientów bezpośrednio z polskiej hurtowni. Jeśli dostawa towarów do hurtowni następuje z innego kraju UE (na przykład Niemiec) lub z kraju spoza UE, mamy do czynienia z zakupem wewnątrzwspólnotowym bądź importem. Sprzedaż z hurtowni do klienta podlega polskiemu podatkowi VAT. Sprzedawca Amazon będzie musiał dokonać rejestracji w zakresie polskiego podatku VAT.

fba-slogan

  • Polska hurtownia: Sprzedawca Amazon będzie mieć własną hurtownię w Polsce. Dostawy towarów do tej hurtowni z innego kraju UE lub z kraju spoza UE to zakupy wewnątrzwspólnotowe bądź import. Sprzedaż z hurtowni do klienta podlega polskiemu podatkowi VAT. Sprzedawca Amazon będzie musiał dokonać rejestracji w zakresie polskiego podatku VAT. getsix® jest w stanie dostarczyć sprzedawcom pełen pakiet usług w zakresie zgodności z polskim prawem w obszarze podatku VAT.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami getsix® w obszarze zgodności z przepisami o podatku VAT lub jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej poland amazon vat contact form.


Sprzedawcy Amazon oraz podatek VAT w pozostałych krajach UE

Jako członek HLB International getsix® może również koordynować proces rejestracji w zakresie podatku VAT w pozostałych krajach UE. Prosimy o pytania, jeśli potrzebują Państwo skontaktować się z profesjonalnym doradcą w dziedzinie podatku VAT w krajach takich jak Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Malta, Cypr, Dania, Norwegia, Szwecja, Łotwa, Austria, Rumunia itp.

hlbi-logo