Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Nasze informacje prawne

Informacje Prawne

§1. Linkowanie strony internetowej Polska Księgowość

Linkowanie strony internetowej Polska Księgowość jest dozwolone, jeśli służy to udostępnieniu większej ilości informacji na dany temat osobie odwiedzającej inną stronę. Linkowanie, które wykazuje wyraźne znaki wprowadzania w błąd odwiedzających poprzez połączenie strony internetowej Poland Accounting ze stroną tematycznie z nią niezwiązaną, jest zabronione.

Prosimy nie udostępniać bezpośrednich linków do poszczególnych stron naszej oferty, ponieważ w przypadku zdalnego wywołania ASP poszczególnych stron niektóre elementy nawigacyjne są w pewnych okolicznościach niepoprawnie inicjowane. W odpowiedzi na szczegółowe zapytania przekażemy Państwu linki bezpośrednio do konkretnych fragmentów naszych treści. Polska Księgowość nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z wywoływaniem naszej witryny za pośrednictwem innych witryn.

§2. Ochrona danych

Wszelkie dane przekazane lub uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony są traktowane zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawą o ochronie danych uzyskanych za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych (TDDSG), umową państwową o usługach medialnych (MDStV) i ustawą o usługach informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG).

§3. Dane przekazywane Poland Accounting

Dane przekazywane getsix® Wrocław Sp. z o. o. (dalej zwaną getsix®) z siedzibą we Wrocławiu będą traktowane jako poufne i użytkowane wyłącznie do celów określonych przez użytkownika. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

§4. Pliki cookies i JavaScript

Witryna Polska Księgowość korzysta z plików cookie, na przykład do zapisywania ustawień języka, a po stronie klienta z JavaScript, na przykład do obsługi menu. Aby móc skorzystać w pełni z funkcji witryny Polska Księgowość, ustawienia te należy aktywować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki cookie i JavaScript są wykorzystywane wyłącznie do nawigacji na stronie.

§5. Zewnętrzne strony internetowe

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że na zewnętrznych stronach internetowych połączonych linkami z witryną Polska Księgowość mogą być gromadzone dane, które nie są przekazywane Polska Księgowość i za których korzystanie Polska Księgowość nie ponosi odpowiedzialności.

§6. Bezpieczeństwo wprowadzonych danych

Dostęp do witryny Polska Księgowość odbywa się za pośrednictwem otwartego protokołu HTTP. Dane wprowadzane przez użytkowników witryny Polska Księgowość mogą być również rejestrowane przez osoby trzecie w trakcie dokonywanych operacji. Sytuacja ta jest poza zasięgiem wpływu i odpowiedzialności Polskiej Księgowości.

§7. Przekazane adresy e-mail

Poprzez przekazanie adresu e-mail w formularzu na naszej witrynie użytkownik tworzy aktywny kontakt z Polską Księgowością(Zgoda). W ten sposób Polska Księgowość uzyskuje prawo do przesyłania informacji na przekazany adres e-mail. Przekazane adresy e-mail nie są przekazywane przez osobom trzecim.

Jeżeli nadawca nie życzy sobie otrzymywania informacji od Polska Księgowość, może on w każdej chwili wysłać do nas e-maila na adres office@getsix.pl, wpisując „Rezygnacja” w temacie wiadomości. Dany adres e-mail zostanie usunięty z bazy danych Polska Księgowość. Nie ma możliwości blokowania w ten sposób komunikatów generowanych automatycznie przez obsługujący naszą witrynę program do potwierdzania wprowadzanych danych.

Wysłanie wiadomości z rezygnacją dla adresu e-mail, dla którego zostało utworzone hasło na naszej na naszej witrynie wiąże się z dezaktywacją wprowadzonych danych i usunięciem takiego hasła z systemu.

§8. Prawo autorskie

Wszystkie artykuły są chronione prawem autorskim Polska Księgowość. Niniejsza strona i wszystkie treści oraz obrazy umieszczone na niej są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie naruszające ścisłe ograniczenia wynikające z praw autorskich jest niedopuszczalne i zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Polska Księgowość.

§9. Prawo autorskie w zakresie powiązanych stron internetowych

Prawo autorskie chroni również zawartość witryn partnerskich umieszczonych na stronie internetowej Polska Księgowość. Podstawą do ochrony treści witryn naszych partnerów są umowy dwustronne zawarte między stroną partnerską a Polska Księgowość. Należy również przestrzegać praw autorskich i praw autora partnerskich witryn Polska Księgowość.

§10. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zawartość może być kopiowana, dystrybuowana oraz archiwizowana elektronicznie lub udostępniana w formie elektronicznej wyłącznie za uprzednią pisemną zgodną Polska Księgowość. Wszelkie prawa zastrzeżone.

§11. Prawa autorów

Wszystkie artykuły są chronione prawami autorskimi danego autora artykułu. Jeżeli Polska Księgowość wykorzystuje tylko skrót od nazwiska autora, w odpowiedzi na zapytanie wyślemy pełne nazwisko danego autora.

§12. Korzystanie z artykułów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej

Korzystanie z artykułów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych związanych z odczytem informacji ze strony internetowej przez użytkownika. Utworzenie jednej lub większej liczby kopii nie jest dozwolone. Tylko artykuły umieszczone w sekcji Pliki do pobrania są przeznaczone do powielania i dystrybucji.

§13. Brak odpowiedzialności za linki zewnętrzne

W orzeczeniu z dnia 12 września 1999 r., 312 O 85/99 – „Odpowiedzialność za linki”, Sąd Okręgowy w Hamburgu zdecydował, że osoba umieszczająca link ponosi współodpowiedzialność za treść strony, do której link prowadzi. Zgodnie z tym orzeczeniem Sądu Okręgowego współodpowiedzialności można uniknąć tylko poprzez wyraźne zdystansowanie się od takich treści.

§14. Wyraźne zdystansowanie się od treści stron zewnętrznych oraz od witryn, do których prowadzą linki, a także od sposobu ich działania

Niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszelkich treści umieszczonych na stronach lub w plikach lub w grafikach, do których linki umieszczone przez nas prowadzą, a tym samym nie uznajemy ich za nasze własne. Wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zwyczajów i obyczajów, które stały się nam znane, spowodują natychmiastowe usunięcie linków, wpisów, grafik lub innych form odwołania z witryny Polska Księgowość. Odpowiedzialność za treści oraz informacje umieszczone na powiązanych stronach lub pod udostępnionymi adresami internetowymi będzie ponoszona wyłącznie przez danego właściciela adresu URL, operatora lub administratora.

§15. Linki do zewnętrznych stron internetowych i witryn

W przypadku prostych linków URL do stron lub witryn zewnętrznych problemem jest połączenie z publicznie dostępnymi informacjami na stronie internetowej, do której link prowadzi. Ogólnie Polska Księgowość nie sprawdza, czy połączenie z witryną Polska Księgowość poprzez link jest dopuszczalne.

Jeżeli dana witryna jest połączona poprzez link z naszą stroną internetową, a nie życzą sobie Państwo tego typu połączenia, prosimy nas o tym poinformować. Niezwłocznie usuniemy taki link.

§16. Aktualność linków

Wszystkie linki do zewnętrznych dostawców były sprawdzane pod kątem ich poprawności w momencie ich wprowadzenia. Biorąc jednak pod uwagę to, że internet jest przedmiotem ciągłych zmian, Polska Księgowość nie jest w stanie zagwarantować, że w czasie odwiedzin naszej strony internetowej linki:

a) nadal prowadzą do miejsca przeznaczenia;
b) nadal zawierają tę samą treść, jaką zawierały w momencie ich wprowadzenia.

W szczególności Polska Księgowość podkreśla, że treść kryjąca się za linkiem nie jest naszą własnością. Ponadto Polska Księgowość nie ponosi odpowiedzialności za treści danych stron internetowych i za sposób ich działania. Linki do zewnętrznych dostawców nie stanowią oceny lub rekomendacji Polska Księgowość.

Jeżeli napotkają Państwo na naszej stronie nieaktualne lub błędne linki lub odnośniki, które naruszają artykuły przepisów prawa lub dobre obyczaje, prosimy nas o tym poinformować.

§17. Odpowiedzialność za treści określona w MDStV, czyli niemieckiej ustawie państwowej o usługach medialnych

Jak określono w § 6 ustawy państwowej o usługach medialnych, odpowiedzialność za treści na naszej stronie należące do Polska Księgowość ponosi rada dyrektorów getsix® Wrocław Sp. z o. o. W rozumieniu prawa prasowego odpowiedzialność za treści na naszej stronie należące do Polska Księgowość ponosi zarządu getsix® Wrocław Sp. z o. o.

§18. Brak gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności

Dział redakcyjny mimo skrupulatnych kontroli i sprawdzania źródeł nie daje żadnej gwarancji odnośnie do prawdziwości treści. Wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku informacji lub treści umieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest wykluczona. Obowiązuje jedynie prawo do publikacji korekty lub innej wersji.

§19. Materiały marketingowe

Ważne jest dla nas, abyśmy wciąż wspierali naszą stronę internetową materiałami marketingowymi, które można łatwo pobrać lub przejrzeć. Pozwala to klientom i potencjalnym klientom uzyskać wgląd w Polska Księgowość i w to, jak prezentujemy się na zewnątrz. Prosimy kliknąć link w celu przejrzenia naszych ‘materiałów marketingowych’.

Last modified: 29 listopada, 2022