Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Usługi w zakresie likwidacji firmy

Closing the business without winding-up proceedings – private individuals

Osoby prywatne, które prowadzą własną działalność gospodarczą w formie firmy jednoosobowej i które są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadają możliwość rozwiązania działalności w każdej chwili i bez formalnej procedury likwidacyjnej.


Proces likwidacji według polskiego Kodeksu Spółek Handlowych

Procedura likwidacyjna (likwidacja) przedsiębiorstwa jest procesem sformalizowanym, który obejmuje kilka etapów, które skutkują rozwiązaniem działalności gospodarczej. Ten proces może być doprowadzony do końca tylko pod warunkiem, gdy przedsiębiorca dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi wymaganymi m.in. w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia praw wierzycieli lub wspólników firmy. Rozwiązanie firmy dopiero wtedy się dokona, kiedy proces likwidacji się zakończy i firma zostanie skreślona z rejestru. Likwidacja firmy prowadzona jest pod nazwą firmy z dodatkiem „w likwidacji”. Podczas likwidacji firma zachowuje swoją osobowość prawną. Jeśli proces likwidacji się nie zakończył, zyski nie mogą być wypłacone wspólnikom (akcjonariuszom) ani w całości ni w częściach. Poza tym własność spółki nie może być dzielona, dopóki nie zostały uregulowane wszelkie wierzytelności firmy. Rozpoczęcie procesu likwidacji skutkuje wygaśnięciem prokury (specjalne pełnomocnictwo). Podczas likwidacji żadna prokura nie może być udzielona.


Likwidacja i wyrejestracja firmy może być żmudnym i skomplikowanym procesem. Profesjonalne wsparcie może zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. getsix® wspiera swoich klientów również w tym obszarze. Podejście zależy od różnych okolicznościach, szczególnie od ramach czasowych oraz od sytuacji finansowej Twojej firmy. Bez wiedzy fachowej mógłbyś się poddać już przy pierwszej przeszkodzie, a lepiej jest należycie rozwiązać swoją firmę w Polsce, bez pozostawiania po sobie stosu zobowiązań administracyjnych.

Likwidacja firmy jest dokładnie standaryzowanym procesem obejmującym kilka etapów. Rozwiązanie firmy poprzez likwidację jest tylko możliwe w przypadku, gdy firma posiada płynność finansową i dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, by zakończyć cały proces likwidacji (lub zostanie finansowany przez wpólników). To oznacza, że środki finansowe muszą być dostępne w celu zaspokojenia praw wierzycieli i wpólników. W celu zapewnienia rozwiązania polskiej firmy w sposób należyty i jak najszybszy, getsix® oferuje całościowy pakiet dopasowanych do potrzeb prywatnych lub korporacyjnych usług.


Istnieją 3 podstawowe opcje w celu zamknięcia firmy w Polsce

1. Likwidacja firmy (likwidacja, wykreślenie) w Polsce

Główne działania:

 • Przygotowanie potrzebnych dokumentów i uchwał w celu rozpoczęcia procesu likwidacji i mianowania likwidatora
 • Oddawanie do dyspozycji osobę dla funkcji likwidatora firmy
 • Według instrukcji klienta: zakończenie wszystkich bieżących wydatków, ściąganie długów, wierzytelności, uregulowanie zobowiązań i zbycie majątku
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych potrzebnych dla procesu likwidacji
 • Przygotowanie wszystkich uchwał wspólników i raportów likwidatora
 • Wyrejestracja firmy z Krajowego Rejestru Sądowego i innych urzędów
 • Archiwizacja rejestrów firmy na czas określony przez ustawodawstwo

Uwzględnij, iż ta procedura może trwać do 9 miesięcy.

2. Transfer firmy do getsix® w celu likwidacji

Jeśli czas jest decydującym faktorem i klient nie może czekać aż do zakończenia procesu likwidacji, wtedy my możemy nabyć firmę od klienta dla celów likwidacji. W takim przypadku klient jest w stanie szybko zamknąć i opuścić swoją inwestycję. Przedsiębiorstwo znika z ksiąg klienta w momencie, kiedy zostanie ono skreślone z bilansu. Nabyta firma następnie zostanie zlikwidowana.

3. Wsparcie w przypadku niewypłacalności

Jeśli sytuacja finansowa danej firmy nie pozwala na wszczęcie procesu likwidacji, sugerujemy naszym klientom po dokładnej analizie sytuacji, ogłoszenie niewypłacalności firmy. Polskie prawo upadłościowe jest bardzo kompleksowe i każdy detal jest istotny. Z tego powodu profesjonalne prowadzenie klienta przez ten proces jest bardzo istotne. Jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces likwidacji dla firmy w Polsce, czy to jako przedstawiciel klienta lub po nabycie odpowiedniej firmy dla celów likwidacji.


Główne działania:

 • Analiza sytuacji, wybór odpowiedniego sądu oraz ewentualna zmiana adresu rejestracji
 • Udostępnienie wyspecjalizowanego dyrektora powierniczego ds. niewypłacalności
 • Przygotowanie potrzebnych dokumentów i formularzy dla wszczęcie procesu niewypłacalności
 • Współpraca z likwidatorem sądowym i monitorowanie jego działania
 • Monitorowanie działania sędzia komisarza

Last modified: 19 maja, 2022