Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Tag

Prawo Polska

Nawet zagraniczni sprzedawcy mają zapłacić podatek od handlu

/
Date30 Mar 2016
/
Categories
Polscy konsumenci chętnie zamawiają towary także w zagranicznych, zwłaszcza niemieckich sklepach internetowych. Nie tylko dlatego, że często oferują one wyższą jakość produktów w szerokiej gamie po lepszych cenach. Ale także dlatego, że stosując europejskie zasady ochrony konsumentów, których na próżno...
Please Read More

Mediacja gospodarcza w Polsce: nowa jakość w biznesie od 1 stycznia 2016 roku

/
Date26 Sty 2016
/
Rozwiązania ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Celem nowych przepisów jest przede wszystkim wzrost ilości...
Please Read More

W niektórych sytuacjach fakturę można anulować

/
Date11 Sty 2016
/
Categories
Wystawca może anulować fakturę, która nie trafiła do obrotu, czyli nie została doręczona nabywcy, a czynność objęta fakturą nie została wykonana. Przepisy ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wygenerowanych faktur. Zwykle podatnicy...
Please Read More

Nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych między podmiotami powiązanymi

/
Date08 Sty 2016
/
Categories
Nowelizacja zasad obejmujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych spowoduje, że ich przedstawianie na żądanie organu podatkowego, a także sporządzanie oświadczenia lub uproszczonego sprawozdania obejmie wyłącznie podmioty, które wykazują przychody lub koszty w określonej wysokości. Do jej sporządzenia zobowiązani będą bowiem podatnicy,...
Please Read More

Opodatkowanie budowli związanych z farmą wiatrową

/
Date07 Sty 2016
/
Categories
W sytuacji gdy właścicielami gruntów, na których znajdują się budowle tworzące elementy elektrowni wiatrowej (fundamenty, maszty, nawierzchnie dróg i placów, ogrodzenia, sieci przesyłowe), są rolnicy, a grunt ten jest wydzierżawiany na 25 lat przez przedsiębiorców wznoszących elektrownie wiatrowe, to podatnikami...
Please Read More

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może podlegać VAT

/
Date26 Lis 2013
/
Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1882/12) odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu nie podlega VAT pod warunkiem, iż ma związek ze szkodą powstałą w wyniku rozwiązania...
Please Read More